TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Yeni Asya Gazetesi - 10.03.2008

Güncelleme Tarihi 08.10.2010

Teklif Çağrısı: Sivil Topluma Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler

Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi girişimi altında yeni bir hibe uygulaması başlamıştır. Bu hibe programı öncelikle yerel düzeyde çalışmalar yapan STK’ların küçük ölçekli projelerine destek vermeyi amaçlamaktadır. Programın hedef grubu idarî konular, işbirliği, ağ oluşturma, kaynak geliştirme ve uluslararası diyalog konusunda sıkıntılar yaşayan orta ve küçük ölçekli yerel sivil toplum kuruluşlarıdır. Ancak programın ilk öncelik alanı kapsamında ulusal düzeyde çalışan STKların sivil toplumda bütüncül yaklaşıma yönelik projeler geliştirmesi de teşvik edilmektedir.

Hibe başvuruları için son teslim tarihi 9 Mayıs 2008’dir. Bu teklife çağrıya ilişkin başvuru rehberi ve diğer belgelere Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden adresinden ulaşılabilir. Hibe uygulamasına ilişkin daha fazla bilgi Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi’nden (www.stgm.org) temin edilebilir.

http://www.yeniasya.com.tr/2008/03/10/siviltoplum/default.htm

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.