Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yeni Asya Gazetesi - 10.03.2008

Güncelleme Tarihi 08.10.2010

Teklif Çağrısı: Sivil Topluma Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler

Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi girişimi altında yeni bir hibe uygulaması başlamıştır. Bu hibe programı öncelikle yerel düzeyde çalışmalar yapan STK’ların küçük ölçekli projelerine destek vermeyi amaçlamaktadır. Programın hedef grubu idarî konular, işbirliği, ağ oluşturma, kaynak geliştirme ve uluslararası diyalog konusunda sıkıntılar yaşayan orta ve küçük ölçekli yerel sivil toplum kuruluşlarıdır. Ancak programın ilk öncelik alanı kapsamında ulusal düzeyde çalışan STKların sivil toplumda bütüncül yaklaşıma yönelik projeler geliştirmesi de teşvik edilmektedir.

Hibe başvuruları için son teslim tarihi 9 Mayıs 2008’dir. Bu teklife çağrıya ilişkin başvuru rehberi ve diğer belgelere Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden adresinden ulaşılabilir. Hibe uygulamasına ilişkin daha fazla bilgi Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi’nden (www.stgm.org) temin edilebilir.

http://www.yeniasya.com.tr/2008/03/10/siviltoplum/default.htm

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.