Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yeni Anayasa ve Sivil Toplumun Katılımı Toplantılarının Akdeniz Ayağı Gerçekleşti

Güncelleme Tarihi 12.03.2011
Yeni Anayasa ve Sivil Toplumun Katılımı Toplantılarının Akdeniz Ayağı Gerçekleşti

Akdeniz Bölgesinden sivil toplum örgütleri, yeni anayasanın yapım sürecine katılım iradesini ortaya koymak için 5 Mart’ta buluştu. STGM’nin kolaylaştırıcılığını yaptığı bu toplantılar dizini, Şubat-Nisan arasında yedi bölgede gerçekleşiyor.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) kolaylaştırılıcılığında düzenlenen, “Yeni Anayasa’nın Yapım Sürecine Sivil Toplum’un Katılımı” toplantılarının ikincisi, 5 Mart’ta Adana’da yapıldı. Yaklaşık 70 sivil toplum temsilcisinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni anayasanın yapım sürecinde sivil toplumun rolünün ne olması gerektiği konuşuldu.

STGM’nin Adana’daki Yerel Destek Merkezi’nin çalışma kapsamındaki Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antakya, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep’ten katılımcıların bulunduğu toplantıda temsil edilen sivil toplum örgütlerinin ortak fikri, anayasanın yapım sürecine yönelik çalışmaların tek bir toplantı ile sınırlı kalamayacağı idi. 

Bu fikirden hareketle de, Adana’daki toplantının katılımcıları, aralarından bir iletişim komitesi seçtiler ve toplantının ardından konuya yönelik iletişim sürdürmeye karar verdiler. Daha önce, 20 Şubat’ta Van’da gerçekleşen ve Doğu Anadolu bölgesine yönelik toplantıda da, benzer bir iletişim komitesi oluşmuştu. Adana’daki toplantıda seçilen iletişim grubu içinde, Çukurova Kalkınma Enstitüsü Derneği, Adana’dan Yaşlılarla Dayanışma Derneği, Gaziantep Mazlumder, Akdeniz Göçder, Mersin Engelli Platformu, Adıyaman Engelli Platformu da yer aldı.

Bu iletişim grubu, katılımcı grubu genişletmek amacıyla, hem katılımcılar hem de bölgedeki diğer sivil toplum örgütleriyle iletişim sağlanmasına çalışacak ve yeni faaliyetlerden ilgili örgütleri haberdar edecekler.

Sırada İzmir toplantısı var

STGM üyesi, çalışanı ve insan hakları aktivisti Nejat Taştan’ın kolaylaştırıcılığında düzenlenen Van ve Adana toplantılarının ardından, diğer bölgelerde benzer anayasa buluşmaları gerçekleştirilecek.  Bundan sonraki ilk toplantı, 19 Mart’ta, İzmir’de Ege Bölgesi’ne yönelik olarak düzenlenecek. Ardından, 26 Mart’ta Güneydoğu Anadolu için Urfa’da ve ardından da 31 Mart’ta İstanbul’da Marmara bölgesi toplantıları gerçekleştirilecek. Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri toplantılarının, Trabzon ve Konya’da yapılması planlanıyor.

Toplantıların temel amacı, her kesimden, her görüşten sivil toplum örgütlerinin, “fikirde farklı, katılımda ortak” düşüncesinden hareketle ortak bir irade beyanında bulunmalarına aracılık edilmesi Diğer bir deyişle,  sivil toplum örgütlerinin yeni anayasanın yapım sürecinde muhatap alınma taleplerinin ortaya konmasının sağlanması. Toplantılarda, yeni anayasanın olası ve önerilen içerikleri tartışılmıyor. Bunun yerine, toplumun bu en temel ortaklık belgesinin, yani anayasanın oluşturulmasında, sivil toplum aracılığıyla halkın görüşlerinin yansıtılmasının önemi üzerine konuşuluyor.   

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.