Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yasama Derneği - 16.05.2011

Güncelleme Tarihi 23.05.2012

STGM Organizasyonunda Yasama Süreçlerine Katılım Eğitimi Gerçekleştirildi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin (STGM) hak temelli sivil toplum örgütlerine (STÖ) yönelik güçlendirme çalışmaları kapsamında 13-14-15 Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen eğitim çalışmasına YASADER sunumları ile destek verdi. “STÖ’lerin Parlamentodaki Süreçlere Katılımlarının Güçlendirilmesi Eğitimi”, özellikle hak temelli STÖ’lerin süreçlere katılımlarının artırılmasını ve dönüştürücü özelliklerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Eğitim programına büyük bölümü Ankara dışından olmak üzere 15 farklı STÖ’nün temsilcisi katıldı. Parlamenter sistem ve STÖ'lerin karar verme süreçlerine katılım için geliştirdikleri mekanizma ve etkinliklerin paylaşıldığı eğitimde düzenlenen grup çalışmaları ile uygulama pratikleri de yapıldı.

 YASADER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İrfan NEZİROĞLU’nun “Yasa Yapım Sürecinde Sivil Toplum Katılımı”, YASADER Genel Sekreteri Habip KOACAMAN’ın “Parlamenter Bilgi Edinme ve Denetim Süreçlerinde Sivil Toplum Katılımı” konulu sunumların ardından programın son günü sivil toplum temsilcileri, alanlarındaki çeşitli konuları kanun teklifi taslağı, soru önergesi ve Meclis araştırması önergesi taslağı, gündem dışı konuşma taslağı şeklinde hazırlayıp paylaştılar. Hazırlanan taslakların sunum yapanlarca ve diğer katılımcılarca değerlendirilmesiyle, parlamentodaki süreçlere katılımın teorik öğrenimden pratiğe geçirilmesine ilk adımlar atılmış oldu.

http://www.yasader.org/sayfa/index.php?option=com_content&view=article&id=120%3Astgmorganizasyonundayasamasureclerinekatilimegitimi&catid=35%3Ayasama-dernei-faaliyetleri&lang=tr

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.