Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yalova Çevre Platformu – 13.03.2011

Güncelleme Tarihi 23.05.2012

Termik Santral Karşıtı Platformlar Toplantısından...

5 Mart 2011 Cumartesi günü Ankara Sivil Toplum Geliştirme Merkezi STGM Temsilciliğinde gerçekleştirilen toplantı ile termik santral mücadelesi veren Adana, Sinop, Bartın, Yalova, İzmir ve Hataydan platform temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıya Adana Termik Santral Karşıtı Platform, Bartın Platformu, Doğu Akdeniz Çevre Platformları DAÇE, Ege Çevre ve Kültür Platformu EGEÇEP, Foça Çevre ve Kültür Platformu FOÇEP, Temiz Enerji Platformu TEP, Sinop Çevre Platformu, Yalova Çevre Platformu, MARÇEP ve TURÇEP temsilcilerinin yanı sıra Greenpeace, Çevre Hukuku Derneği ve STGM, Ankara Tarım Orkam-Sen temsilcileri katıldı.

 Her bölgenin kendi illerindeki termik santral mücadele sürecini ve mevcut durumu anlattığı toplantının ilk bölümünde hukuki mücadelenin tek başına yeterli olamayacağı ve toplumsal birlikteliğin de sağlanması gerektiği vurgulandı. İkinci bölümde termik santrallerle mücadelede sağlanan bu oluşumun biçimi, ilkeleri ve eylemler planı ile ilgili ortak kararlar belirlenerek kayıt altına alındı.

http://www.yacep.org/haber/haber_detay.asp?haberID=250

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.