TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

YADA Ankara’da Gerçekleşecek Sivil Diyalog Atölyesi’ne Davet Ediyor

Güncelleme Tarihi 28.10.2019

YADA Vakfı, sivil toplumun etkililiği ve etkinliğini üzerine konuşmak, STK-Kamu-Özel Sektör ilişkilerindeki imkanlar ve imkansızlıkları, sınırları ve fırsatları,etkin diyaloğun imkanlarını irdelemek üzere 7 Kasım 2019 Perşembe günü Ankara'da 09.00- 15:00 saatleri arasında bir odak grup çalışması düzenleyecek.

Odak grup çalışmasında sivil toplum etkili olmak için neler yapıyor? Gerçekleştirilen faaliyetlerin etkisi ne oluyor? Diyalog bu çalışmalar arasında nasıl bir yer tutuyor? gibi sorulara yanıt aranacak. Sivil Diyalog Atölye’sine sivil toplum temsilcileri, akademisyen ve karar vericiler davetli. Atölyeye katılmak isteyenler katılım formunu doldurabilirler. 
 
Katılım durumunuzu, soru ve önerilerinizi ozturk@yada.org.tr adresine ulaştırabilirsiniz.

* Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Yaşama Dair Vakıf (YADA Vakfı) tarafından yürütülen “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi; STK’ların politika oluşturma süreçlerine demokratik katılımına katkıda bulunmak, STK-Kamu-Özel Sektör ilişkilerini geliştirerek bu sektörler arasındaki diyaloğu güçlendirmek hedefiyle yürütülüyor.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.