TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

www.sivas.gov.tr - 30.03.2006

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi Programı 2006 Teklif Çağrısı

Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında, Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi: AB’de gerçekleştirilen STK etkinliklerine katılım için Teklif Çağrısı açıklandı. Program, Türkiye’deki STK’ların AB’deki ve aday ülkelerdeki aynı konumda bulunan kuruluşlarla kadın, çocuk, gençlik, engelliler, çevre, insan hakları ve kültür konu alanlarında diyalog ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan, STK temsilcilerinin çalışma ziyaretlerine, değişim programlarına ve AB düzeyinde gerçekleştirilen platform, toplantı ve konferanslara katılmaları için mali destek sağlayacaktır.

Bu teklif çağrısı için ayrılan toplam tutar 50 000 EURO’dur. Programın asgari hibe miktarı belirlenmemiş olup, azami tutarı 3000 EURO’dur.

Başvurular sürekli açık olarak, mevcut bütçe sınırları dahilinde, etkinliğin başlama tarihinden en az 60 gün önce ve en geç 30 Eylül 2006 saat 16.00’ya kadar kabul edilir.

Ayrıntılı bilgiye, http://www.cfcu.gov.tr, STGM’nin http://eski.stgm.org.tr ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun http://www.deltur.cec.eu.int web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Sivas Valiliği Avrupa Birliği Bürosuna başvurabilirsiniz.

Adres: Mehmet Akif Ersoy Caddesi, İl Özel İdare Binası, Avrupa Birliği Bürosu
Tel/Faks: 223 91 01

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.