Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

www.minidev.com - 08.01.2003

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

AB Editörü'nden Güncelleme: 08. 01. 2003

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen Sivil Toplum Geliştirme Programı'nı (STGP) yürütmek üzere oluşturulan STK Destek Ekibi, Ankara'da çalışmalarına başladı. 2 yıl sürecek program kapsamında, STK Destek Ekibi, ağırlıklı olarak şu konular üzerinde çalışacaktır:

  • Sivil Toplum Kuruluşları'nın ihtiyaçlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması;
  • STK'ların kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması;
  • STK'lar tarafından düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi;
  • STK'lar arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi;
  • STK'ların finansman olanakları konusunda bilgilendirilmesi;
  • STK'ların ihtiyaç duydukları bütün bu bilgilerin yer alacağı kapsamlı bir web sitesinin yayına sokulması.

Ayrıca, STGP ofisi, STK'lar için bir tür danışma merkezi görevi de görecektir.

Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından, 2003 yılında, Sivil Toplum Kuruluşlarının geliştireceği projeleri desteklemek amacıyla, Küçük Ölçekli Destek Fonları oluşturulmuştur. 2003 yılı başlarında ilk duyurusu yapılacak olan fonlar için proje başvurularının yapılmasında ve diğer konularda STK Destek Ekibi, STK'lara yardımcı olacaktır.

STK Destek Ekibi, Sivil Toplum Kuruluşları'na yönelik faaliyetlerine İhtiyaç Analizi Toplantıları'yla başlayacaktır. Şubat ve Mart aylarında İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da gerçekleştirilecek bu toplantılarda, STK'ların hangi konularda kapasite gelişimine ihtiyaç duydukları, STK Destek Ekibi'nden ne gibi katkılar bekledikleri, katılımcı STK'ların görüşleri doğrultusunda belirlenecektir.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.