TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

www.hancepek.com - 02.11.2005

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

STGM'den anket çalışması


STK temsilcilerine çağrıda bulunan STGM, sitesinde online olarak da verdiği anket formunun doldurularak çıktısının en geç 11 Kasım 2005 Cuma günü akşamına kadar 0312 442 57 55 numaralı faksa göndermelerini bekliyor.

Türkiye'de sivil toplumun gelişmesi, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yaygınlaşması amacıyla, fikir önderleri ve sivil toplum aktivistlerinin bir araya gelerek oluşturduğu, merkezi Ankara'da olan sivil bir yapıdan müteşekkil ve kısa adı STGM olan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin internet üzerinden sunduğu anket ile Türkiye'de kadın, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelliler ve kültür-sanat konularında yerel ölçekte aktif olarak çalışmalar yapan yerel sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları belirlenmeye çalışılıyor.
Özellikle, yerel sivil örgütlerin iletişim, bilgi, kurumsal kapasite artırımı, maddi kaynak, fiziksel donanım ve benzeri ihtiyaçlarına yönelik destek verecek çalışmalarla, yerel örgütlerin verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak üzere kapasitelerini geliştirmelerini sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yürüten STGM,  STK'lara sağlanacak maddi desteklerin verimli, adil ve ilkelere uygun kullanımı için de yöntemler geliştirmeyi hedeflemekte, ayrıca sivil ağların oluşumuna ve farklı alanlarda çalışan STK'ların birbirleriyle iletişim kurmalarına da destek vermeyi amaçlamakta.
Bunu gerçekleştirebilmek için tüm yerel STK temsilcilerine çağrıda bulunan STGM, sitesinde online olarak da verdiği anket formunun veya pdf formatında verilen örneğinin doldurularak çıktısının en geç 11 Kasım 2005 Cuma günü akşamına kadar 0312 442 57 55 numaralı faksa göndermelerini bekliyor.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.