Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı

Güncelleme Tarihi 10.03.2011

1990-2010 arasında vicdani ret açıklayanların açıklamalarını bir araya toplayan "Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı", şiddet karşıtı bir manifesto olarak da okunabilir.

Can Başkent'in hazırladığı "Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı" Propaganda Yayınları'ndan çıktı. 179 vicdani retçinin açıklamasının yer aldığı kitabın sunuş yazısında, "vicdani reddin bir kahramanlık değil, sosyopolitik bir eylemlilik olduğunun" altı çiziliyor.

Kitaptan bazı açıklamaların özetleri:

Vedat Zencir: Şiddeti, emir alıp vermeyi yaşantıma almamaya niyetli ve kararlı olan bir insanım. Hele, kendimi tanımadığım insanları öldürmeye hazır düşünmek - bu hiç kabul edemeyeceğim bir durum. (1990, İzmir)

Erkan Çalpur: Ben karşı olduğumu net biçimde ortaya koymadıkça, sessiz kaldıkça bu aşağılık durumu onaylamış olacağımı düşünüyor, yaşanan bu rezilliklere karşı bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. (1993, İzmir)

Yavuz Atan: Milliyetsiz, ülkesiz, devletsiz, savaşsız, adil ve özgür bir dünya için eylemeye devam edeceğim ve hiç kimsenin askeri olmayacağım. (1993, İstanbul)

Osman Murat Ülke: Ben asker kaçağı değilim, vicdani retçiyim. (1995, İzmir)

Uğur Yorulmaz: Kendimi bildim bileli; sınıfsız, sınırsız, devletsiz, ülkesiz, sömürmeye değil paylaşmaya dayalı bir dünyada yaşamayı hayal ettim. Bugünkü durumun böyle olmaması, bana dayattığınız yaşama biçimine uymamı gerektirmez. (2000, İstanbul)

Timuçin Kızılay: Devletlerin organize şiddet kurumu orduya katılmayı, elime silah almayı, insan öldürmeyi, emirlere uymayı, gerekirse ölmeyi kabul etmiyorum. (2000, İstanbul)

Mehmet Tarhan: Eşcinsel olmam nedeniyle "hak" olarak sunulan çürük raporunu militer düzenin kendi çürüklüğü olarak algılıyorum. (2001, İstanbul)

Erkan Ersöz: Hiçbir devlet veya tahakküm üreten teşkilattan emir almayacağımı ve onlar için kimseyi öldürmeyeceğimi ilan ediyorum. (2003, İstanbul)

Sertaç Girgin: Herhangi bir devletin otoritesini güçlendirmesi, sınırlarını genişletmesi ya da ekonomisini kurtarması uğruna yapacağı katliamda yer almayacağım. (2003, İstanbul)

İnci Ağlagül: Sustuğum sürece kendimi suç ortağı olarak göreceğim. (2004, İstanbul)

Fikret Yetişener: Ancak beyni sökülmüş, ruhu koparılmış bedenimi kışlaya götürebilirler. (2005, İzmir)

Ahmet Özdemir: Ne gerekçeyle olursa olsun, hiçbir tahakküm ve gücün varlığına inanmıyorum. Sözde tahakküm ve güç sembollerinin herhangi bir uzantısı, objesi, piyonu veya maşası olmayacağım. (2006, Ankara)

Eylem Polat: Şiddetten arınmış bir kadın olarak, cinsiyetçi, hiyerarşik, otoriter bir ülkede ve dünyada şizofrenik yargılarla vatan savunan çeteci zihniyeti reddediyorum. (2008, İstanbul)

İbrahim Kaya: Onların çok büyük askeri güçleri, silahları, bombaları olabilir. Ama bizim de irademiz var. Barışa olan inancımız var. (2009, İstanbul)

Gökhan Boğa: İç savaş bitsin, kardeş kardeşin kanını dökmesin diye vicdani reddimi açıklıyorum.

Kitabı PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/128477-asker-kacagi-degilim-vicdani-retciyim

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.