TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

VI. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu

Güncelleme Tarihi 19.12.2017

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği(TODAP) tarafından  2018 senesinin sonbaharında İzmir’de gerçekleştirilecek olan VI. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nun ana temasını “Bir-aradalık: Hâller, Dinamikler, İmkânlar” olarak belirlendi.

haber fotoğrafı

Derneğin çağrısı şöyle:

Bizi bu konuyu seçmeye; dünyanın farklı yerlerinde, farklı çelişki ve ortaklıklar üzerinden gerçekleşen ve etkili bir biçimde gündemimize sirayet eden çeşitli bir-araya gelme biçimleri itti. Bu sempozyumda, içinden geçtiğimiz toplumsal ve tarihsel süreçlerde insanların birbirleriyle, gruplarla, toplumla, diğer canlılar ve doğayla ilişkileri açısından bir-araya gelişleri ve karşılaşmalarında ortaya çıkan hâllerini, eleştirel psikoloji ile diğer disiplin ve bilgi üretme biçimlerinin karşılaşma alanında ele almayı hedefliyoruz.
 
İnsanların bir-araya gelmesinin/gelmemesinin farklı hâlleri olduğunu düşünüyoruz. Bir yanda güncel süreçte öznelerin otoriter, ayrımcı ve şiddet dolu kişi, fikir ve eylemlerin etrafında hareketler, gruplar ve toplumlar oluşturmasının; buna koşut olarak baskı, şiddet, ayrımcılık ve kötü muamelenin insanlar arasındaki ilişkilere artarak dahil oluşunun örneklerini görüyoruz. Diğer yandan da eşitlikçi, özgürlükçü ve dayanışmacı kişi, fikir ve eylemlerin, kapitalizmin ve şiddetin egemen düzenlerine alternatif olan birlikteliklerin kaynağı olabildiğine güncel olarak tanıklık ediyoruz. Tüm bunlar belli “hâllere” işaret ettiği kadar, belli çelişki ve dinamiklerle şekillenen, bu açıdan dönüşme potansiyelini de içinde barındıran, dinamik süreçlerin örneklerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle biz, bu sempozyumda eleştirel psikoloji perspektifinden, bu bir-aradalık durumlarını, onların taşıdığı, onları oluşturan ve değiştiren dinamiklerle birlikte ele almayı önemsiyoruz. Ve aynı zamanda insandan, tüm canlılardan ve doğadan yana olan dinamikleri güçlendirmenin yollarını da...
 
Denilebilir ki insanlar, bu tür süreçlerde sadece birbirleriyle kişiler arası ilişkilerde değil, toplumla ve tarihle, ruhsal dünyalarıyla, diğer canlılarla ve doğayla çok çeşitli, etkileşimsel ve çok katmanlı karşılaşmalarda bir-araya geliyor. Bu nedenle bir-aradalık süreçlerini eleştirel psikoloji dışında başka bilgi ve deneyim alanlarından, çok disiplinli, disiplinlerarası, disiplinlerüstü olacak şekilde sorunsallaştırmayı ve bu açıdan söz ve bilgi üretmeyi anlamlı ve değerli buluyoruz.
 
Sempozyum psikoloji alanıyla ve ilgili disiplinlerle ilişki kuran eleştirel yönelimli araştırmacıları, uygulamacıları, öğrencileri, fikir üretme ve paylaşma arzusu taşıyan kişileri bir-araya getirmeyi amaçladığından, ana temasının yanı sıra psikoloji bilgi ve pratiğinin eleştirisine, toplumsal eleştiriye ve çeşitli güncel meselelere dair tüm ‘eleştirel’ çalışmalara açıktır. Ayrıca bu sene bildiri özeti başvurularını başka coğrafyalardan gelecek katılımcılara da açmış bulunmaktayız.
 
Bir-aradalığın hâl, dinamik ve imkânları üzerine tartışmayı odağa alacağımız VI. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nda bildiri veya poster sunmak isteyenlerin, 1000-1500 kelime aralığındaki genişletilmiş bildiri özetlerini 1 Mart 2018 tarihine kadar buraya tıklayarak ulaşılabilecek formdan göndermesi gerekmektedir. Birden çok bildiri göndermek isterseniz, her bir bildiri için yeni bir form doldurabilirsiniz. Form gönderildikten sonra bildirinizin teslim alındığına dair belirttiğiniz e-posta adresine otomatik bir bildirim gelecektir. Bu otomatik bildirimde size gönderilen bağlantıyı kullanarak son teslim tarihine kadar bildirinizi düzeltebilir ya da güncelleyebilirsiniz. Son teslim tarihinden sonra düzenleme yapmak mümkün olmayacaktır. Bu otomatik bildirimi almazsanız elestirelpsikolojisempozyum@gmail.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.İlerleyen süreçte, sempozyum hakkında gelişmeleri ise www.elestirelpsikolojisempozyumu.blogspot.com web sayfasından takip etmeniz mümkün.
 
VI. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nun da önceki sempozyumlar gibi, hem bir-arada bilgi ve deneyim paylaşacağımız hem de yatay ve dayanışmacı bir-aradalıklarımızı çoğaltacağımız bir imkân yaratması umuduyla...
 
VI. Eleştirel Psikoloji Düzenleme ve Değerlendirme Kurulu
 
Düzenleme Kurulu:
 
Baran Gürsel
Berk Yaşuk
Deniz Akyıl
Ebru Ergün
Ece Bişirir
Erdi Çoban
Ersin Aslıtürk
Gözde Pircanlı
Gülistan Öz
Hojin Demirel
İclal İncioğlu
İlham Yılmaz
Lale Can
Müge Tüfekçi
Olga Selin Hünler
Selim Cillov
Sercan Karlıdağ
Sertan Batur
Yudit Namer
 
Değerlendirme Kurulu:
 
Aysel Kayaoğlu
Buket Kara
Can Önalan
Doğa Eroğlu
Ersin Aslıtürk
İclal İncioğlu
İlker Özyıldırım
Melek Göregenli
Olga Selin Hünler
Sertan Batur
Umut Şah
Yudit Namer
Zeynep Biter
 
Afişler ve çağrıların farklı dillerdeki çevirileri için buraya tıklayınız.
Blogun genel linki için buraya tıklayınız.
 
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği(TODAP)
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.