TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Uzaktan Öğrenim Programı İçin Şebeke Seni Çağırıyor

Güncelleme Tarihi 08.07.2013

Şebeke, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminin ortaklığı ile yürütülmektedir.

şebeke projesi logoFinansmanı, Avrupa Birliği tarafından sağlanan proje, genç yurttaşların karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını hedeflemektedir.

Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi kapsamında Eylül 2013- Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek bir Uzaktan Eğitim Programı uygulanacaktır.Programa 30 aktif katılımcı ve 10 izleyici katılımcı kabul edilmesi hedeflenmektedir.

İzleyici katılımcılar programın uzaktan öğrenim platformuna erişebiliyor ve eğitimi takip edebiliyor olacaktır. Yüz yüze eğitimlere ve uzaktan öğrenim tartışmalarına katılımları sağlanamayacaktır.

Eğitim programı kapsamında katılımcıların eğitime devam edebilmeleri için gerekli olan özel gereksinim ve ihtiyaçlar sağlanmaya çalışılacaktır.

Katılımcılar programın başında ve sonunda bir araya gelecekleri 4’er günlük yüz yüze eğitimlere katılacaklardır. Bunun dışındaki eğitim süreci internet temelli devam edecektir.

Programın açılış eğitimi 4-8 Eylül 2013, kapanış eğitimi ise 16- 20 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir.

Açılış programının hemen ertesinde uzaktan öğrenim bölümü başlayacaktır. Uzaktan öğrenim bölümü katılımcılara dağıtılan malzeme ve internet tartışma ve çalışmaları üzerinden yürütülecektir. Haftalık bölümlere ayrılmış şekilde işlenecek modüllerde katılımcıların tartışma konularına aktif katılım göstermeleri ve bireysel alıştırmaları tamamlamaları beklenecektir.

Eğitim geneli gibi uzaktan öğrenim bölümünde de aktif ve katılımcı öğrenme yöntemi izlenmektedir. Katılımcıların okumaları yapmaları, tartışmalara katılmaları ve ders özelinde alıştırmaları yerine getirmeleri beklenmektedir. Program kapsamında katılımcıların haftalık ortalama 5-6 saatlik çalışma yapması öngörülmektedir; çalışma yükü haftadan haftaya değişiklik göstermektedir.

Programı tamamlayan katılımcıların İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından sağlanacak sertifika sahibi olacağı eğitim sürecinin kapsayacağı konular şu şekildedir:

· Sivil Toplum ve Demokrasi

· Katılım ve Yurttaşlık

· İnsan Hakları / Sosyal Haklar

· Kampanyacılık ve Lobicilik

· Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

· Savunuculuk ve Politikaları Etkileme

· Örgüt Yönetimi ve Katılım

· Gençlik Politikası/Gençlik Çalışması

· Sosyal Medya Kullanımı

· Kamu Hizmetlerini İzleme

· Kamu Harcamalarını İzleme

Eğer;

· 18-40 yaşları arasında iseniz

· Hak temelli çalışmalar yapan (insan hakları, gençlik, kadın, çocuk, kültür, engelli, çevre, sosyal haklar vb gibi) bir sivil toplum kuruluşu (dernek,vakıf, inisiyatif, platform, klüp, grup vs.) ile aktif bir bağınız var ise (kurucu, yönetim kurulu üyesi, çalışan, gönüllü, proje katılımcısı vs)

· Bir STK tarafından bir mektupla aday gösterilmiş ve program sonrasında bu STK’da çalışmalarını sürdürerek program kazanımlarını örgüte aktarmayı kabul etmiş iseniz,

· Programın başında ve sonunda gerçekleştirilecek 4’er günlük yüz yüze eğitimlere tam zamanlı katılabilecek iseniz

· Düzenli internet erişimine sahip iseniz

· Eylül 2013- Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek online eğitimi takip etmek ve eğitim süresinde aktif katılım göstermekle ilgili bir engeliniz yok ise

Siz de eğitime başvurabilirsiniz.

Eğitime kabul edilen katılımcıların eğitimi tamamlamış olmaları için;

· Uzaktan eğitim süresince haftalık tartışmalara en az %90 oranında katılım göstermek ve bireysel alıştırmaları tamamlamak

· Eğitimin başında ve sonunda gerçekleşecek 4’er günlük yüz yüze eğitimlere tam zamanlı katılmaları

· Eğitimin programının sonunda bir örgüt içi strateji geliştirme belgesi hazırlamaları

gerekmektedir.

Kabul edilenler için programa katılım ücretsizdir. Açılış ve kapanış toplantılarına katılım zorunludur ve yol ve konaklama masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Eğitim başvuruları 12 Ağustos 2013 günü saat 17.00’ye kadar www.sebeke.org.tr adresi üzerinden alınacaktır. Başvurunuzla beraber aday gösterildiğiniz kurumun antetli kağıdına yazılmış ve kurum yetkilisi tarafından imzalanmış bir adet referans mektubunun sebeke@bilgi.edu.tr adresine yine aynı tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Ön elemeyi geçen başvuru sahipleri ile skype ya da telefon aracılığı ile mülakat yapılacaktır.

Eğitime kabul edilmiş ve geçerli mazeret olmaksızın eğitim programını tamamlamadan ayrılan katılımcılardan kendilerinin eğitim sürecine ilişkin yapılan yol ve konaklama harcamaları geri talep edilecektir.

Başvuru sonuçları 19 Ağustos 2013 günü tüm başvuru sahiplerine e-posta aracılığı ile açıklanacaktır.

Sürece ilişkin her türlü sorunuzu sebeke@bilgi.edu.tr adresine yönlendirebilirsiniz.

Başvuru formu için tıklayın.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.