TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Uşak Valiliği - 14.07.2008

Güncelleme Tarihi 04.11.2010

Uşak İçin Birlikte Düşünmek Amacıyla, Sivil Toplum Kuruluşları Biraraya Geldi.

Uşak için birlikte düşünmek amacıyla, Sivil Toplum Kuruluşları Uşak İli Kalkınma Vakfı önderliğinde bir araya geldiler. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Kayhan Kavas, Uşak Milletvekili Mustafa Çetin, Belediye Başkanı Mesut Apaydın, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nesrin Özsoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Ecemiş,Daire Müdürleri, AB Genel Sekreterliğinden Bülent Özcan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezinden Mert Altıntaş, STGM Denizli Yerel Destek Merkezinden Gökhan Kılınç ve Uşaktaki Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri katıldılar.

Uşak Milletvekili Mustafa Çetin konuşmasında; “Sivil toplum kuruluşları dendiği zaman kamusal olmayan, yada kamu tarafından finansa edilmeyen toplulukların, sosyal hizmet veya topluma yönelik çalışma yapan kurumlar olarak anlayabiliriz. Modern toplum bir araya gelmiş örgütlü toplumdur. Özünde sivil toplum bir hizmet amacıyla bir araya gelmiş, bir kazanç amacı olmayan organizasyonlardır” dedi.

Vali Kayhan Kavas ise konuşmasında “Uşak Eğitim ve Kalkınma Vakfının Uşak Üniversitesi kurulduktan sonraki asıl faaliyetlerinin Uşakta sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması, amaçlarını gerçekleştirme yolunda daha fazla onları yapabilir kılma, bir araya gelerek ortak sorunları beraber değerlendirebilme ve görüşme bunun dışında Uşağın kalkınması için fuarlara katılınması bu anlamda ortak bir hareket yapılması Uşağın gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlamak olmalıdır. Bir şairin dediği gibi her şey konuşma ile başlar. Eğer konuşmayı başarabilirsek, sürdürebilirsek, ortak noktaları da daha fazla buluruz. Bulduğumuz ortak noktalar da hem kendimizin hem de yaşadığımız toplumun gelişebilmesi ve ortak sorunlara ortak çözüm bulunması amacıyladır. Geldiğimizden bugüne sürekli vurguladığımız gibi yakınan dert yanan, talep eden değil, düşünen çözüm üreten bulduğu çözümleri ortak bir noktaya koyan çalışma esası ve usulüdür. Bu anlamda toplantıya katılan sayın Milletvekilimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, kamu kurum ve meslek kuruluşları temsilcilerine, değerli mesai arkadaşlarıma ve çok değerli basın mensuplarına gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlı ve uğurlu geçmesi dileklerimle saygılar sunuyorum.” Diyerek konuşmasını bitirdi.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcisi Bülent Özcan ise yaptığı sunumda” Uşak ili olarak 2002–2007 yılları arasında uygulanan AB destekli beş farklı hibe programı kapsamında toplam 8 projenin finansmanı sağlandığını ve bu 8 projenin toplam bütçensin de 1.227,179 avro olduğunu belirti.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezinden Mert Altıntaş, STGM Denizli Yerel Destek Merkezinden Gökhan Kılınç ise yaptıkları sunumlarda Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin Amaç ve ilkelerini şöyle sıraladılar; STGM’nin amacı,

1. Sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç ve cesaret eksikliklerini giderecek çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmak,

2. Sivil toplumun haritasını ve veri tabanını oluşturmak, iletişim ağı kurmak; ulusal STK platformları oluşturma çabalarını desteklemek, STK’lar arasında olumlu/olumsuz bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek olanakları sağlamak,

3. Kitle iletişim araçlarını kullanarak sivil örgütlerin çalışmalarını duyurmak ve lobi faaliyetleri yürütmek; böylece sosyal girişimciliği özendirerek ve toplumsal farkındalığı artırarak, sivil inisiyatifi güçlendirmek,

4. STK’ların karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye, halkla olan diyaloglarını geliştirmeye, kurumsal gelişmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamaya; ayrıca uluslararası işbirlikleri kurarak deneyim kazanmaları ve bu deneyimi aktarmalarına, birbirleriyle ağ oluşturma ve ağları sürdürebilmelerine ve kurumsal alt yapılarını güçlendirmelerine yönelik olarak; örgütsel, yönetsel, finansal, hukuksal altyapıları ile iletişim ve insan kaynakları kapasitelerini geliştirmek,

5. Benzer amaçlı uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, kendi işlevini geliştirmeye hizmet edecek ağlara üye olmak,

6. STK’lara verilecek desteğin verimli, adil ve ilkelere uygun kullanımı için yöntemler geliştirmektir.

İlke ve Değerlerimiz…

STGM,

7. Hiçbir koşulda bir üst birlik konumunda olmaz ve davranmaz,

8. Hiçbir koşulda STK’ların iç işlerine karışmaz,

9. Bütün üçüncü şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır,

10. Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır,

11. Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,

12. Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir,

13. Üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır,

14. Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser,

15. Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan bir örgüttür.

“Güçlü Sivil Toplum Kuruluşları ile Katılımcı Demokrasi” sözü ile toplantı sona erdi.

http://www.usak.gov.tr/yeni/index.php?option=com_content&task=view&id=933&Itemid=69

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.