TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi Küçük Projeleri Destekliyor!

Güncelleme Tarihi 22.07.2014

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığıyla gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik gruplarının ICPD ilkelerini hayata geçirmeleri için ortaklıklar kurmak ve bu doğrultudaki çalışmaları desteklemek amacıyla bir Küçük Proje Destek Programı başlatmıştır.

GEREKÇE

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi- Gençler 7 milyar olan dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır.

- Dünyada yaklaşık 5 milyon genç insan HIV ile yaşıyor ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölge gençler arasında HIV yayılım hızının en yüksek olduğu yerler arasında yer alıyor.

-  Her yıl 15-19 yaş arası yaklaşık 16 milyon genç kadın doğum yapmaktadır.

- Gelişmekte olan ülkelerde her yıl istenmeyen gebeliklerden dolayı 20 milyon güvenli olmayan düşüğün gerçekleştiği hesaplanmaktadır. Aile planlanmasının bu karşılanmayan ihtiyacı gençler arasında çok daha yüksek orandadır ve bu gençlerin çoğunluğu doğurganlık yaşına girmiştir. Yılda yaklaşık 25.000 genç güvensiz ve tehlikeli kürtaj komplikasyonları sonucu hayatını kaybetmektedir.

-  Türkiye’de yaklaşık 20 milyon genç aynı durum ve risklerle yüzyüze yaşamaktadır. Ülkemizde de 15-19 yaş arasındaki evli gençlerin sadece ’si modern bir aile planlaması yöntemi kullanmaktadır.

-  Türkiye’de yılda 19 yaşından küçük yaklaşık 100.000 genç kadın doğum yapmaktadır.19 yaşın altındaki evli 6 gençten ancak 1’i etkili gebeliği önleyici yöntem kullanmaktadır.

-  Türkiye’deki gençlerin sadece 10’da 1’i HIV/AIDS konusunda doğru bilgiye sahiptir. Türkiye’de her 10 gençten 9’u gebelik oluşma ihtimalinin olduğu zamanı bilmemektedir.

- Gençlerin %92’si evli olmayan gençlere de üreme sağlığı bilgisi ve hizmetlerinin ulaştırılması gerektiğini vurgulamaktadırlar.
Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı konusunda eğitim ve hizmet gibi temel haklara erişimi farklı uluslararası platformlarda da yer almıştır. Bunlar arasında en önemlilerinden olan ve Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Planı; cinsel sağlık üreme sağlığı haklarını insan hakkı olarak tanımlayan, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerini temel sağlık hizmetleri kapsamında olması zorunluluğunu ortaya koyan ve bu alanda belirlenen küresel hedeflere ulaşmayı önceleyen bir uluslararası mutabakat ve işbirliği belgesidir.[1]

Gençlerin kendi hayatlarını etkileyen konulara ilişkin söz sahibi olmaları, sorunların çözümüne ortak olmaları da uluslararası dökümanlarda yer almıştır. Birleşmiş Milletlere üye ülkeler BM Genel Kurulu Kararı 58/113’ü ile gençlerin aktif katılımını yeniden onaylamıştır; bu da “yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda Dünya Eylem Programında artırmak ve aktive etmek ve elde edilen gelişimi ve uygulaması sırasında karşılaşılan engelleri değerlendirmede gençlerin ve gençlik örgütlenmelerinin aktif ve tam katılımının önemini vurgular.

KÜÇÜK PROJE DESTEK PROGRAMI

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
ortaklığıyla gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik gruplarının ICPD ilkelerini hayata geçirmeleri için ortaklıklar kurmak ve bu doğrultudaki çalışmaları desteklemek amacıyla bir Küçük Proje Destek Programı başlatmıştır. Küçük Proje Destek Programı’nın amacı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- ICPD hakkında farkındalığı ve bilinci artırmak,
- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları temelli yaklaşımları desteklemek,
- Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında güçlendirilmesini sağlamak,
- Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı hakları ve ihtiyaçları üzerinden taleplerini görünür kılmak,
- Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgilerine ve sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimlerinin temel kamu hizmetleri aracılığı ile sağlanamsı konusunda savunuculuk yapmak.

Küçük Proje Destek Programı eğitimler, kampanya ve savunuculuk faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri, izleme-raporlama ve gençlerin güçlendirilmesine yönelik çeşitli faaliyetler yoluyla ICPD’yi destekleyen, gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı haklarını ve ihtiyaçlarını görünür kılan bir bileşen olarak tasarlanmıştır.

Küçük Proje Destek Programı kapsamında gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları temelinde aşağıda belirtilen başlıklardan bir veya daha fazlasını içeren etkinliklerin desteklenmesi planlanmıştır:

- Gençler ve cinsel sağlık üreme sağlığı bilgisi ve hizmetleri
- Gençler ve cinsel-toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık
- Gençler ve karar mekanizmalarına katılım
- Gençler ve cinsel güvenli davranışlar.


Proje başına maksimum 2000 TL destek verilmesi kararlaştırılmış olup her projenin Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde insan hakları temelli yaklaşıma uygun olması arzu edilmektedir.

Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı; alanda çalışan ya da çalışmayı hedefleyen tüm gençlik sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bu konularda çalışmak isteyen tüm gençlik gruplarına da açıktır. Kabul edilen projelerin proje gruplarından Eylül ayının 3. veya 4. haftasında gerçekleşecek eğitime tam zamanlı katılmaları ve bu eğitimin ardından yürütecekleri etkinlikleri 15 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlamaları beklenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

- 15 Ağustos 2014: Etkinliklerin proje yazım taslağına uygun olarak gönderilmesi için son gün.
- 18-22 Ağustos 2014: Gelen etkinliklerin değerlendirilmesi.
- 22 Ağustos 2014: Kabul edilen etkinliklerin sorumlularının bilgilendirilmesi.
- Eylül 2014 (3. veya 4. Hafta): Proje Geliştirme ve Uygulama Eğitimi.
- 1 Kasım 2014: I. Ara Rapor.
- 1 Ekim-15 Aralık: Etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması.
- 15 Aralık: Etkinliklerin mali ve teknik raporlarının tamamlanması. 

Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı’na katılmak isteyen gençlik sivil toplum kuruluşlarının ve/veya gençlik gruplarının etkinlik fikirlerini ekteki formata uygun olarak 15 Ağustos 2014 saat 17.00’a kadar bulut.oncu@tog.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Soru ve sorunlarınız için bulut.oncu@tog.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Başvuru formu  https://docs.google.com/file/d/0B0hxcXiMSAAbQnBUTkJuNDRqb2c/edit

Duyuru metni  https://docs.google.com/file/d/0B0hxcXiMSAAbXzVrWUs1UHFaU1U/edit

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.