Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

UNESCO Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu Başvuru Çağrısı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulan ve çoklu-bağışçı içeren Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO için başvurular başladı. Fona son başvuru tarihi 13 Haziran 2019 Paris saatiyle 23.59. 

Türkiye’den kamu kurum ve kuruluşları, yerel, ulusal ve Türkiye’de kayıtlı uluslararası sivil toplum kuruluşları fona başvurabilecek.

Proje Uygulama Alanları

  • Kültürel politika hazırlama/uygulama alanlarındaki sektörler arası işbirlikleri
  • Sanatçıların ve kültür profesyonellerinin hareketliliğinin desteklenmesi
  • Kültürel mal ve hizmetlerin yaratılması, üretilmesi ve dağıtılmasında katılım

Uygulama Dönemi 

Fon kapsamında proje uygulama döneminin 12 ila 24 ay arasında olması gerekirken projeler ise en erken Nisan 2020’de uygulanmaya konulacak. Fon kapsamında maksimum 100 bin Amerikan Doları destek sunulacak. 

Başvuru Dili  

İngilizce veya Fransızca.

Detaylı bilgi için: ifcd.convention2005@unesco.org adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

Başvuru dökümanları ve detaylar için lütfen bakınız. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.