TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

UNESCO Genç Profesyoneller Programına Başvurular Başladı

Güncelleme Tarihi 29.05.2018

UNESCO yürütmekte olduğu “Genç Profesyoneller Programı” kapsamında UNESCO Sekretaryasında temsil edilmeyen veya az temsil edilen Üye Devletlerden genç profesyonellere kariyerlerinin ilk aşamasında UNESCO’ya katılma fırsatı sunuyor. 

UNESCO’nun zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için UNESCO Sekretaryasında coğrafi temsili geliştirmeyi, mesleki düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi, nitelikli genç profesyonellerden oluşan bir havuz oluşturmayı amaçlamayan program için 15 aday belirlenecek ve bu adaylar UNESCO Genel Direktörlüğüne iletecek. Başvurmak isteyenlerin belgelerini UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna en geç 13 Temmuz 2018 tarihi mesai bitim saatine kadar ulaştırılması gerekiyor.

Başvuru

Türkiye’den yapılacak başvurular arasından, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda en fazla 15 nitelikli aday belirleyerek değerlendirilmek üzere UNESCO Genel Direktörlüğüne iletecektir.

Başvurular webmaster@unesco.org.tr adresine e-posta yoluyla veya “Reşit Galip Caddesi Gökçek Sokak No:11 Gaziosmanpaşa-Çankaya/Ankara/TÜRKİYE” adresine posta yolu ile yapılabilmektedir.

Başvuruların, UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna en geç 13 Temmuz 2018 tarihi mesai bitim saatine kadar ulaştırılması gerekmektedir. UNESCO Sekretaryasına doğrudan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kriterler

Başvurular aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak incelenecektir:

 • Türk vatandaşı olmak
 • 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile en fazla 32 yaşında olmak (örn. 1986 ve sonrası doğumlu)
 • Aşağıda belirtilen alanların birinden en az yüksek lisans mezunu olmak:

Eğitim Bilimleri, Kamu Politikası, Doğal ve Temel Bilimler, Kültürel Miras, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Bilgi ve İletişim, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma, Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuk, İşletme, Finans, Muhasebe, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Yönetimi ve Enformasyon Teknolojileri.

 • İleri seviyede İngilizce veya Fransızca bilgisine sahip olmak. (Her iki çalışma dilinin de bilinmesi tercih sebebidir. Arapça, Çince, İspanyolca veya Rusça bilinmesi de ilave olarak değerlendirilmektedir.)
 • İlgili iş tecrübesinin bulunması tercih sebebidir ancak başvuru için zorunlu değildir. Bu kriterlerin yanı sıra adayların seçiminde dürüstlük, profesyonellik, çeşitliliğe saygı ve UNESCO misyonuna güçlü bir bağlılık nosyonları temel alınacaktır.

Başvuru için İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora) ve transkript (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora)
 • 80 ve üzeri YDS sonuç belgesi ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen ileri seviyede İngilizce veya Fransızca bilgisini gösterir belge (Eğitim dili İngilizce veya Fransızca olan yurt dışındaki üniversite diploması da kabul edilmektedir.)
 • Özgeçmiş (İki sayfayı geçmeyecek şekilde İngilizce veya Fransızca olarak beklenmektedir.)
 • Motivasyon mektubu (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde İngilizce veya Fransızca olarak beklenmektedir.)
 • Bir adet referans mektubu

Başvuruların UNESCO Türkiye Millî Komisyonunca İncelenmesi

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu yapılan başvuruları belirtilen kriterler doğrultusunda inceleyerek Türkiye’den yapılacak başvuru için on beş aday belirleyecek ve belirlenen adayları bilgilendirilecektir. Sadece belirlenen adaylar ile irtibata geçilecektir.

Başvuruların UNESCO İnsan Kaynakları Yönetimi Bürosunca Değerlendirilmesi

Anılan on beş adayın başvuruları detaylı incelenerek adaylarla online video mülakatı gerçekleştirilecektir. Daha sonra uygun görülen adaylarla son aşama olarak mülakat gerçekleştirilecektir.

Seçilen adaylar UNESCO Genel Merkezinde ya da Bölge Ofislerinde belirli süreli iş sözleşmesiyle P1/P2 seviyesinde UNESCO personeli olarak istihdam edilecektir.

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.