Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

UN Women’dan Türkiye’ye Yönelik Üç Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 13.09.2017

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UN Women, Bölgesel “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırma: Normları Uygulama, Zihinleri Değiştirme” Programı’nın uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla, yalnızca Türkiye’ye yönelik üç teklif çağrısı yayımladı. Program, özellikle Batı Balkanlar'da ve Türkiye'deki en dezavantajlı kadın gruplarına odaklanarak kadınlara karşı cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve şiddete son vermeyi amaçlıyor.

un women logoHer biri için son başvuru tarihi 28 Eylül 2017 olan çağrılara ilişkin detayları aşağıda inceleyebilirsiniz.Son başvuru tarihinden sonra alınan başvurular dikkate alınmayabilir. Yalnızca kısa listeye kalan başvuru sahipleri ile iletişime geçilecektir.

1) Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve ilgili Hizmetlere Erişimin Yaygınlaştırılmasına ilişkin Teklif Çağrısı:

UN Women, Bölgesel “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırma: Normları Uygulama, Zihinleri Değiştirme” Programı bileşeni altında, sivil toplum örgütleri ve kadın örgütlerinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ilgili hizmetlere erişimin yaygınlaştırılmasına ilişkin faaliyetlerini destekliyor.

Başvuru için gerekli belgelerin eca.evawproject@unwomen.org e-posta adresine, “EVAW Turkey - CfP EVAW – Access to Services and Rights.” konu başlığı ile yollanması gereklidir.

Başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi ve belgelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2017/08/turkey-call-for-proposals-preventing-violence-against-women-and-expanding-access-to-related-services

2) “Toplumsal Cinsiyet Kalıpları/Rolleri ile Kadına Yönelik Şiddet Hakkındaki Algı ve Tutumlara İlişkin Veri Toplama” Teklif Çağrısı:

UN Women, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve kadın örgütlerini, “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırma: Normları Uygulama, Zihinleri Değiştirme” Programına katkıda bulunmak için, toplumsal cinsiyet kalıpları ile kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkındaki algı ve Tutumlara İlişkin Veri Toplamaya ilişkin teklif çağrısı iletmeye davet ediyor.

Başvuru için gerekli belgelerin eca.evawproject@unwomen.org e-posta adresine, “EVAW Turkey - CFP Data collection on gender stereotypes and public perceptions” konu başlığı ile yollanması gereklidir.

Başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi ve belgelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2017/08/turkey-call-for-proposals-baseline-end-line-research

3) Kadın STÖ’leri ve Sivil Ağlar, Platformlar için Kapasite Geliştirme Programı:

UN Women, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve kadın örgütlerini, özellikle mülteci ve göçmen kadınlarla yönelik çalışmalar yürüten kadın örgütleri/sivil ağlar ve platformlar için bir Kapasite Geliştirme Programı tasarlamak ve uygulamaya ilişkin teklif çağrısı iletmeye davet ediyor.

Başvuru için gerekli belgelerin eca.evawproject@unwomen.org e-posta adresine, “EVAW Turkey - CfP Capacity Development” konu başlığı ile yollanması gereklidir.

Başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi ve belgelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2017/08/turkey-call-for-proposals-csos-capacity-development

Kaynak: TACSO

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.