TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Uluslararası Şeffalık Derneği Çalışma Arkadaşları Arıyor

Güncelleme Tarihi 04.01.2016

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nde aşağıdaki dört ayrı pozisyonda görev yapmak üzere çalışma arkadaşları arıyor. İlgilenenlerin info@seffaflık.org'a özgeçmişleriyle başvurmaları gerekiyor.

 

1- GENEL KOORDİNATÖR

Görev ve Sorumluluklar: 
• İki projenin gözetimini yapmak, projelere ilişkin finansal yönetim ve aktivite raporları hazırlamak 
• Proje planlarının aylık kontrolünü sağlamak ve organizasyonun finansal yönetimini yürütmek 
• Şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele alanlarında yayınlar, akademik çalışmalar ve Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri izlemek 
• Ofis idaresinin gözetimi ve eleman yönetimi 
• İşbirliklerinin kurulması ve proje yazımını yönetmek 
• İş geliştirilmesi ve kurumun temsiline yardımcı olmak 
Aranan Nitelikler: 
• İşletme, hukuk, ekonomi, siyasal bilimler, kamu yönetimi ve diğer ilgili sosyal bilimlerden mezuniyet 
• En az 5 yıl iş deneyimi 
• AB projeleri öncelikli olmak üzere proje geliştirme ve ofis yönetiminde deneyim 
• Şeffaflık, hesap verebilirlik, iyi yönetişim, mevzuata uyum ve yolsuzlukla mücadele alanlarında temel bilgi 
• Çok iyi derecede akademik İngilizce 
• Çok iyi derecede Ofis Programları kullanma

2- PROJE ASİSTANI:

Ulusal Şeffaflık Analizi Projesi için Proje Asistanı aranmaktadır. 
Görev ve Sorumluluklar: 
• Şeffaflık, hesap verebilirlik, iyi yönetişim, siyasal sistemler ve yolsuzlukla mücadele alanlarında ulusal ve uluslararası akademik yayınların araştırılması, politika belgeleri hazırlanması 
• Proje konusuyla ilgili kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kurumlarla atölyeler düzenlemek, konferanslar organize etmek. 
• Proje faaliyetlerinin savunuculuğu için yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması ve yayılması 
• Basın bildirileri ve uluslararası organizasyonlara konsultasyon belgeleri hazırlanması 
• Aylık proje uygulama planları ve finansalları konusunda destek sağlamak 
• Yeni proje fikirleri geliştirilmesi ve proje yazımı 
Aranan Nitelikler: 
• Siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, işletme, hukuk, ekonomi ve diğer ilgili sosyal bilimlerden mezuniyet 
• 2 yıl iş deneyimi 
• AB projeleri öncelikli olmak üzere proje geliştirme ve yazmada deneyim 
• Şeffaflık, hesap verebilirlik, iyi yönetişim, mevzuata uyum ve yolsuzlukla mücadele alanlarında temel bilgi 
• Çok iyi derecede akademik İngilizce 
• Çok iyi derecede Ofis Programları kullanma

3-ARAŞTIRMACI:

Özel Sektör'de Etkin Yolsuzlukla Mücadele Programları Projesi için Araştırmacı aranmaktadır. 
Görev ve Sorumluluklar: 
• Şeffaflık, hesap verebilirlik, iyi yönetişim, mevzuata uyum, iş dünyası ve yolsuzlukla mücadele alanlarında ulusal ve uluslararası akademik yayınların araştırılması, 
• Alandaki diğer kurum, meslek örgütleri ve şirketlerle işbirliği imkanları geliştirmek
• Şirketler ve diğer kurumlarla atölyeler düzenlemek, konferanslar organize etmek.
• Aylık proje uygulama planları ve finansalları takip etmek 
• Proje ile ilgili finansal ve dönemlik uygulama raporları hazırlamak 
• Özel Sektör İşbirliği Programı aktiviteleri ve yolsuzlukla mücadele programlarını yönetmek, eğitimler vermek 
Aranan Nitelikler: 
• İşletme, hukuk, ekonomi, siyasal bilimler, kamu yönetimi ve diğer ilgili sosyal bilimlerden mezuniyet 
• 2 yıl iş deneyimi 
• AB projeleri öncelikli olmak üzere proje geliştirme ve yazmada deneyim 
• Şeffaflık, hesap verebilirlik, iyi yönetişim, mevzuata uyum ve yolsuzlukla mücadele alanlarında temel bilgi 
• Çok iyi derecede akademik İngilizce 
• Çok iyi erecede Ofis Programları kullanma

4-İDARİ İŞLER SORUMLUSU (Yarı zamanlı)

Genel ofis idaresini yürütmek üzere yarım zamanlı bir çalışan aranmaktadır. 
Görev ve Sorumluluklar: 
• Genel ofis işleri ve resepsiyon görevleri 
• Dernekler Müdürlüğü bildirimleri 
• Ön muhasebe işleri, finansalların kontrol edilerek muhasebeye iletilmesi 
• Gerektiğinde SSK, Vergi dairesi ve banka düzeyinde temsil (SSK, vergi vb işlemleri muhasebe tarafından gerçekleştirilmektedir) 
Aranan Nitelikler: 
• Ofis idaresi, muhasebe ve diğer ilgili sosyal bilimlerden mezuniyet 
• 1 yıl iş deneyimi 
• İyi derece İngilizce 
• Ofis Programları kullanma

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.