Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Ekip Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 14.11.2018

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin İstanbul’daki ofisinde görevlendirilmek üzere Kampanyalar ve İletişim Direktörü arıyor. Yöneticilik deneyiminin önemli olduğu pozisyon için son başvuru tarihi 17 Aralık 2018, saat 18.00. 

Pozisyon için aranan nitelikler şöyle; 

  • Uluslararası Af Örgütü’nün amaç ve hedeflerine bağlı olmak.
  • Stratejik planlama ve projelerin başlangıcından sonuna dek kampanyaları ve iletişim süreçlerini yönetme (kampanya belirleme, strateji geliştirme, yürütme, gözlemleme, değerlendirme ve etki ölçümü) ile ilgili kanıtlanmış deneyim;
  • Kişileri ve takımları yönetme, kişilere başarılı bir şekilde rehberlik etme ve danışmanlık yapma, bütünsel ve yeni çalışma yöntemlerini teşvik etme deneyimi; beceri eksikliklerini tanımlama ve tamamlama yetisi ile kapasite geliştirme ve eğitim verme deneyimi; Hedefler doğrultusunda kurumun içindeki ve dışındaki çeşitli insanlarla ve ortaklarla işbirliği yapma deneyimi.
  • Siyasi konularda kusursuz kavrama yeteneği, riskleri ve fırsatları fark ederek ve tüm seçenekleri değerlendirerek tarafsız bir şekilde sağlam kararlar alabilme yetisi.
  • Birbiriyle çatışan talepleri yönetme, belirli tarihlere uyma, bütçeleri yönetme, duruma göre öncelikleri değiştirme ve sınırlı kaynakları etkin bir biçimde kullanma deneyimi; uzun vadeli planlar yapma ve hızla değişen koşullara uyum sağlama yetisi.
  • Müzakere, etki ve ikna etme, çatışmalı durumlarla yüzleşme ve meydan okuma, hedefler doğrultusunda çözümler üretme ile ilgili kusursuz beceri ve yenilikçi yaklaşımlar ve fikirler geliştirme ve bunlardan faydalanmaya istekli olmak.
  • Kusursuz iletişim becerileri ile çok çeşitli hedef kitleleri teşvik ve motive etme becerisi.
  • Gerektiğinde akşamları ve hafta sonları da dahil olmak üzere esnek saatlerde çalışmaya istekli olmak.
  • Akıcı düzeyde yazılı ve sözlü Türkçe ve İngilizce bilgisi.
Ayrıntılı görev tanımını buradan inceleyebilirsiniz. 
 
Adayların fotoğrafsız İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını konu satırında Ref: CCD1801 referans koduyla ik@amnesty.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.  Örgüt belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır.
 
 Kuruluşta yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.
 
 
Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.