Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktör Arıyor

Güncelleme Tarihi 10.06.2019

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, İstanbul’da bulunan ofisinde görevlendirilmek üzere, şubenin genel yönetiminden sorumlu olacak bir direktör arıyor.

Pozisyon için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2019, saat 18.00. 

Af Örgütü'nün ilanı şöyle;
 
Görevin öncelikli odak noktaları yönetim kurulu ile işbirliği halinde kurumu temsil etmek ve kuruma liderlik etmek,  üyelik ve aktivizmi büyütmek, mali büyüme için kaynak geliştirme stratejilerini hayata geçirmek, kurumun toplum nezdindeki pozitif imajının gelişimine katkıda bulunmak, savunuculuk stratejileri geliştirmek, devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile güçlü ilişkiler kurmak, insan haklarına kamu desteğini güçlendirmek ve kurumun  çalışmalarını ülke çapında kalıcılaştırmak  yolu ile etkinliğini artırmaktır. Tüm bunlar bu pozisyondan temel beklentilerdir.
 
Profil: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Direktörde aradığı temel özellikler şunlardır:
 
  • Bilinen ve saygı duyulan ulusal veya tercihen uluslararası bir kuruluşa liderlik etmek ve yönetmek de dahil ilgili alanlarda kapsamlı deneyim sahibi olmak
  • Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel politik gerçekliklerin farkında olmak ve özellikle Uluslararası Af Örgütü'nün stratejik hedefleri ile ilgili insan hakları çalışmalarında yenilikçi çözümler sergilemek
  • Tarafsız, yetkin ve güvenilir bir özgeçmişe sahip olmak,
  • Liderlik, etkileme ve ikna, ekip yönetimi becerileri gelişmiş olmak,
İlanla ilgilenen adayların web sayfasında yer alan başvuru formlarını ve 4 sayfayı aşmayacak fotoğrafsız özgeçmişlerini konu satırında Ref: DIR0115 referans koduyla ik@amnesty.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru formu ve özgeçmişlerin İngilizce ve Türkçe olarak gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2019, saat 18.00’a kadardır.
 
Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.
 
Detaylı bilgi ve başvuru için Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz. 
 


Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.