Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Ülkelerin Üzerindeki Ticari Baskılar ve Bunların Çocuk Haklarına Etkisi

Güncelleme Tarihi 19.11.2012

UNICEF’in araştırma ofisi tarafından “Ülkelerin Üzerindeki Ticari Baskılar ve Bunların Çocuk Haklarına Etkisi (Commercial Pressures on Land and Their Impact on Child Rights)” raporu yayımlandı.

Ülkelerin üzerindeki ticari baskılar (CPL) ile ilgili varolan politik ekonomilere kapsamlı bir inceleme sağlamayı amaçlayan rapor, kırsal alanlarda yaşayan çocukların iyi olma halleri ve çocuk hakları gibi ilgili konular özelinde hazırlanmış.

Raporda CPL’in, yerinden etme ve kamulaştırma gibi iki kritik sosyoekonomik sonucu olduğu belirtiliyor. CPL’in etkisi doğrultusunda gerçekleşen bu iki olumsuz durumun ise birçok yeni sonucu doğurarak kırsal alanlarda yaşayan çocukların iyi olma hallerinde ve haklarında önemli derecede olumsuz etkisi olduğu belirtiliyor.

Rapora ulaşmak için: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2012_13.pdf

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.