Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hakkında İnceleme Raporu

Güncelleme Tarihi 21.07.2014

Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından, İHD, TİHV, Tabipler Odası ve CİSST'in katkılarıyla hazırlanan raporda tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin tespiti ve öneriler yer alıyor.

Kaynak: TİHK

 

tihk

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.