TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

TÜSEV'den Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Fonları: Standartlar ve İyi Örnekler Raporu

Güncelleme Tarihi 17.06.2020

TÜSEV,  Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında "Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Fonları: Standartlar ve İyi Örnekler" raporunu yayımlandı.  

Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hukuk Merkezi (ECNL) Program Direktörü Vanja Skoric tarafından hazırlanan raporda, STK’lara yönelik kamu fonları kavramı, STK’ların vizyon ve misyonlarını yerine getirebilme kapasiteleri ve sür­dürülebilirliği de dahil olmak üzere sivil toplum gelişimini desteklemek amacıyla, kamu kurumları tarafından uygulamaya konulan çeşitli maddi veya ayni destek mekanizmalarına yer veriliyor.
 
Raporun ilk bölümünde, kamu fonlarının gerek politika gelişimi gerekse sivil toplum üzerindeki etkileri, mevcut kamu fonları modelleri ve bu alandaki iyi uygulama ilkelerine dair genel bir bakış sunularak, kamu fonlarının çeşitli türleri ile planlama ve program­lama süreçleri inceleniyor. Raporun bir sonraki bölümünde ise Hırvatistan, Almanya, Çekya, İrlanda ve Estonya’daki kamu fonu modelleri, fon dağıtımında kullanılabilecek potansiyel mekanizmaları temsil eden örnekler detaylı olarak analiz ediliyor. Son olarak raporda; kamu idaresi tarafından STK’lar için kamu fonları mekanizması oluşturulurken izlenecek yol haritası da paylaşılıyor.
 
Raporun tamamını okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. 
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.