Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

TÜSEV - 03.08.2009

Güncelleme Tarihi 15.10.2010

STGM Örgütlenme Özgürlüğü İmza Kampanyası Başladı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Ocak 2009’da başladığı ve örgütlü hareket etmenin önüne konan yasal ve toplumsal engeller konusunda farkındalık yaratarak, var olan engelleri ortadan kaldırmak için birlikte hareket etme yollarını bulmayı amaçlayan Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası çerçevesinde 29 Temmuz 2009’da bir basın toplantısı düzenledi. STGM ile birlikte TÜSEV, Pozitif Yaşam Derneği, Başak Kültür Sanat Vakfı, KA-DER, AIDS’le Mücadele Derneği, Lamda İstanbul, AKUT gibi kuruluşlardan temsilciler katıldı. Kampanya sonrası ulaşılan sonuçların değerlendirildiği toplantıda Türkiye genelindeki 160 sivil toplum örgütünün katılımı ile yasalarda yapılması talep edilen değişikliklere yönelik bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayla ilgili detaylı bilgi ve imza kampanyasına katılmak için www.birliktedegistirelim.org

http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=79&s=152

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.