TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

TürkMedya - 28.02.2009

Güncelleme Tarihi 04.11.2010

'Örgütlenme Özgürlüğü'

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından, katılımcı demokrasinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla ve Birlikte Değiştirelim sloganıyla yürüttüğü 'Örgütlenme Özgürlüğü' iletişim kampanyası Denizli'de düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıya Sivil Toplum Geliştire Merkezi Kampanya Sorumlusu Seda Alp, STGM Kampanya İletişim Sorumlusu Nilüfer Şener, STGM Denizli Sorumlusu Kezban Kavaklıoğlu ve stajyer Ezgi Aydoğan katıldı. Türkiye'de sivil toplumun demokratik sürece katılımının desteklenmesi için sivil toplum örgütleri, kamu kurumu temsilcileri ve yurttaşları ortak hareket etmeye davet eden kampanyanın Ağustos ayına kadar devam edeceği, STGM'nin Yerel Destek Merkezleri'nin bulunduğu, Adana, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde yürütüleceği belirtildi. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Kampanya Sorumlusu Seda Alp, Türkiye'de katılımcı demokrasinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla 'Birlikte değiştirelim' sloganı çerçevesinde, sivil toplum örgütleri için örgütlenme özgürlüğü başlattıklarını söyledi. Her ilden sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının farklı kesimlerini temsil eden sosyal paydaşların bulduğu mesajlar ve etkinliklerin kampanyanın ana eksenini oluşturacağını dile getiren Alp, "Kampanya, Denizli'de 13-14 Şubat tarihleri arasında tarafların örgütlü hareket etmenin önündeki engelleri, fırsatları ve çözüm yollarını belirleyeceği, çözümün tarafı olarak kolektif akıl üretmeyi amaçlayan arama konferanslarıyla başlayacak. Konferanslarda, farklı hedef gruplarından en az 40 yerel paydaş bir araya gelecek" dedi. Kampanyanın sivil toplum kuruluşlarının daha da özgürleşmesi için büyük bir avantaj olduğunu belirten Seda Alp, "Kentteki örgütlenmenin önündeki fırsatlar ve engeller saptanacak, çözüm modelleri birlikte tasarlanacak, tanımı yapılacak, stratejiler ve bunun için gerekli eylem planları belirlenecek, çıkan ortak akıldan üretilen proje ile kent kampanyaları organize edilecek. Kampanya sonunda, gündeme gelen projelerin gerçekleşmesi yolunda ilgili kurumlara çağrıda bulunulacak" diye konuştu.

Kampanyanın iletişim sorumluluğunu üstlenen Nilüfer Şener, Denizli'nin sivil toplum örgütlenmesi bakımından en önemli illerden birini olduğunu belirterek, "Sivil toplum örgütleri açısından örgütlenme özgürlüğünün yaşam alanı nasıl genişletilebilir, kamuoyu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki bağ nasıl güçlendirilebilir sorularına çözüm bulmak için bu kampanyayı hayata geçireceğiz. Seçim öncesinde kampanyanın gerçekleşeceği Eskişehir, Diyarbakır, Denizli ve Adana'da sosyal paydaşların katılımıyla arama konferansları düzenleyeceğiz. Seçimden sonra da arama konferanslarında çıkacak konular ışığında her şehirde kampanya düzenleyeceğiz" dedi.

http://www.turkmedya.com/V1/Pg/NewsCityDetail/NewID/234183/CatID/29/CityCode//CityName/Denizli/CountryID/1/Header/_orgutlenme_ozgurlugu__.html

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.