Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

"Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi'ne" Raporu

Güncelleme Tarihi 22.06.2017

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), sürdürülebilir kalkınma hedefiyle yeni bir rapora imza attı.

haber fotoğrafı

Bölgelerarası gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, rekabetçiliğin yeni dinamiklerinin ortaya konulması, verimlilik artışı yoluyla Türkiye’nin “orta gelir” tuzağından kurtulmasını sağlayacak bir ekonomik ivmenin yakalanması için kurulduğu günden bugüne geçen 12 yılda 26 kapsamlı araştırma raporu hazırlayan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), sürdürülebilir kalkınma hedefiyle yeni bir rapora daha imza attı. TÜRKONFED ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliği ile “Kent Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler-Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne” isimli bir rapor hazırlandı.

Kentler bağlamında Türkiye’nin iktisadi ve idari sorunları üzerinde çalışmak ve çözüm üretmek amacıyla hazırlanan raporun ilk fazında “Adana-Mersin, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Van” şehirlerinde kent-bölge oluşumunun dinamikleri ve potansiyelleri incelendi. Sözkonusu kentlerin küresel üretim, tüketim ve dolaşım ilişkilerinden nasıl etkilendiği analiz edildi ve kentlerin potansiyel imkânları ile kısıtları arasındaki makasın nasıl daralacağına ilişkin hipotezler sunuldu.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.