Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Türkiye’nin Canı III. Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

WWF-Türkiye’nin 2010 yılında, ülkemizin biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması ve bu konuda farkındalık yaratılması konusunda başlattığı Türkiye’nin Canı Kampanyası’nda üçüncü hibe dönemi, 22 Mayıs 2017 tarihinde başladı.

wwfKalıcı ve somut doğa koruma çözümleri üretebilmek için yerelin desteği ve gücü anahtar bir rol oynuyor. Bu sebeple, ülkemizin eşsiz ancak tehlike altındaki doğal değerlerinin korunması için yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerine hibe desteği veriyoruz. 

https://shar.es/1RjkET adresinde bulunan Hibe Rehberi’ne göre hazırlanacak başvurular; “öncelikli ihtiyaç”, “katılımcılık”, “uygulanabilirlik”, “sürdürülebilirlik” ve “kalıcılık” ölçütleri gözetilerek değerlendirilecek. WWF-Türkiye, uygulama sürecinde proje sahibi yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak projelerin gidişatını düzenli bir şekilde takip ediyor, yerelde çok daha güçlü bir doğa koruma ruhunun gelişmesine destek olacak. Proje başvuruları için son tarih 17 Temmuz 2017, saat 17:00.

Önceki hibe dönemlerinde desteklenen projeler nelerdi?

Bireysel ve kurumsal bağışlardan oluşturulan hibe fonunda önceki dönemlerde toplam on proje desteklendi ve başarıyla tamamlandı. Bu projelerden elde edilen bilgiler, biyolojik çeşitliliğimiz hakkında bilinmeyenlere ışık tutarken, yöre halkının doğal zenginliklerini daha yakından tanıması ve korumasına fırsat verdi. Bilgi için www.turkiyenincani.org 

Hibe programı hakkında sorularınızı hibe@wwf.org.tr adresine iletebilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.