TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye’deki Genç Mültecilere Yönelik Destek Mekanizmalarının Geliştirilmesi İçin Durum Ve İhtiyaç Analizi Çalışması Raporu

Güncelleme Tarihi 22.06.2020
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA) Türkiye Ofisi desteğiyle hayata geçirilen Genç Mültecileri Destekleme Programı kapsamında ‘Türkiye'deki Genç Mültecilere Yönelik Destek Mekanizmalarının Geliştirilmesi İçin Durum ve İhtiyaç Analizi Çalışması Raporu’ yayımlandı. 
 
Rapor; Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir’de yaşamakta olan Afganistan, Irak, İran, Somali ve Suriye’den gelen yaklaşık 1500 gençle yapılan görüşmeye dayanıyor. 7 bölümden oluşan raporda genç mültecilerin profili, eğitim, istihdam, sosyal uyum ve iletişim, sağlık, gençlik algısı ve gelecek başlıkları yer alıyor. 
 
Rapordan bazı önemli başlıklar şöyle; 
  • Araştırmaya katılan genç mültecilerin yalnızca %43’ü Türkiye’de eğitimlerine devam etmektedir ve geri kalan katılımcılar eğitim sisteminin dışında yer aldığını belirtmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde “çalışmak zorunda olmak”, genç mültecilerin eğitimlerine devam edememelerinin en önemli nedeni olarak gözükmektedir. Bu nedeni “gelir yetersizliği” ve “Türkçe konusundaki yetersizlik” takip etmektedir.
  • Genç mültecilerin sadece ’i Türkiye’de düzenli bir işte çalıştıklarını belirtmiştir. İş aradığı halde kolay bir şekilde istihdam piyasasına erişememelerinin en önemli gerekçeleri sıralandığında en büyük neden olarak “iş fırsatlarının az olması” gösterilmiştir (%34.7). Bu nedeni “Türkçe dil yeterliliğinin olmaması” %24.9 gibi çok yüksek bir oran ile takip etmektedir.
  • Katılımcı gençlerin yaklaşık %70’inin 5’ten fazla sürekli görüştüğü Türk arkadaşı yokken ağırlıklı olarak kendi milletinden arkadaşlarıyla görüşmektedirler. Odak grup görüşmelerinde bu durumun temel nedenleri sorulduğunda özellikle “eğitime dahil olamamalarının arkadaşlık ilişkilerini de etkilediği”, ama en önemlisi “Türkçe’yi düzgün kullanamamalarının Türk  gençleriyle derin arkadaşlıklar kurmalarına engel olduğu” dile getirilmiştir.
  • Sosyal medya ve akıllı telefonlar genç mülteciler için en önemli erişim noktalarını teşkil etmektedir. Araştırmaya dahil olan genç mültecilerin %80’den fazlası sinema, konser ya da tiyatroya gitmemektedir. “Ayda bir kez gittiğini” belirtenlerin oranı %5’tir. “Türk gazetelerini hiç okumadığını” belirtenlerin oranı %64.2’dir. %36.7’si ise asla Türk televizyon kanallarını izlememektedir. Bununla birlikte %72’isinin akıllı telefonu bulunmaktadır ve %40’tan fazlası her gün sosyal medya iletişim araçlarını kullanmaktadır.-
  • Türkiye, genç mültecilerin %31.5’i için “geçici olarak koruma”, %27.3’ü için ise “yeni bir anavatanı” ifade etmektedir. %22.6’sı “güven ve huzur” ifade ettiğini dile getirmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.