TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye'de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu

Güncelleme Tarihi 21.05.2019

Araştırma raporunun tanıtımı şöyle:

haber fotoğrafı

Kaos GL Derneği ile birlikte 2015'ten bu yana özel sektör istihdamına yönelik bu araştırmayı yürütüyoruz. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde 2017 yılı araştırmamızda memnuniyet verici bir bulgu olarak dikkat çeken ilk husus, katılımcıların sayısındaki artış ve katılımcıların belirttikleri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kategorilerindeki çeşitliliktir. Önceki yılların aksine, cinsel yönelimlerini gey olarak belirten katılımcılarımızın örneklemdeki ağırlığı görece azalmış; lezbiyen, biseksüel kadın, trans ve interseks katılımcılar daha yüksek oranlarda örnekleme dâhil olmuştur. Benzer şekilde, örneklemimizin sektör, iş alanı, pozisyon açısından dağılımı da geçmiş yıllara göre daha dengelidir. Bu olgu, araştırmadan elde edilen bilgilerin LGBTİ çalışan evrenini giderek daha çok kapsayan bir örnekleme ulaşması bakımından sevindiricidir. Böylece dile getirilen sorun ve deneyimlerin çeşitlenmesi de söz konusu olabilmektedir.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.