Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Türkiye'de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu

Güncelleme Tarihi 07.03.2018

Kaos GL Derneği tarafından gerçekleştirilen Kamu Sektörü Çalışanı LGBTİ'lerin Durumu 2017 Yılı Araştırması'na, Türkiye kamu sektöründe memur kadrosunda çalışan 59 kişi (yüzde 73,75), sözleşmeli 11 kişi (yüzde 13,75) ve kamuya iş yapan taşeron bir şirkette çalışan 10 kişi (yüzde 12,5) olmak üzere toplam 80 kişi katılmıştır.

haber fotoğrafı

Katılımcıların büyük bölümü eğitim, sağlık, akademi, sosyal hizmet ve ruh sağlığı alanlarındandır. Önceki yıllardaki araştırma bulgularına ve Özel Sektör Çalışanı LGBTİ'lerin Durumu Araştırması'na benzer şekilde bu yıl da örneklem içinde kıdemli memur ve orta düzey yönetici az sayıdadır; üst düzey yönetici ise bulunmamaktadır. Bu bulgunun gerek özel sektör gerekse kamu alanında yaptığımız önceki araştırmalarla tutarlı olduğu göz önüne alındığında, kolay gözlemlenebilir olmayan fakat sistematik ve kurumsal bir ayrımcılık pratiği ile karşı karşıya olunduğu düşünülebilir.

Kaos GL

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.