TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

"Türkiye’de Geçici Koruma Altında Suriyeliler ve Seks İşçiliği" Raporu

Güncelleme Tarihi 20.02.2018

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi tarafından finansal olarak desteklenen, Türkiye’deki Suriyeli Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık Durumunun İyileştirilmesi Projesi kapsamında Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği tarafından yayınlanan “Türkiye’de Geçici Koruma Altında Suriyeliler ve Seks İşçiliği” Raporu, bugüne dek medyada çıkan haberler ve birkaç sivil toplum kuruluşunun özet raporları dışında değinilmeyen hassas bir konuyu gündeme taşımaktadır.

haber fotoğrafı“Türkiye’de Geçici Koruma Altında Suriyeliler ve Seks İşçiliği”, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi’nin desteği ile yürüttüğü ve Suriyeli seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı durumu ile insan hakları standartlarının iyileştirilmesini hedefleyen proje kapsamında hazırlanan ve içeriği itibarı ile bir ilk niteliği taşıyan önemli bir rapordur.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler arasında vuku bulan seks işçiliğinin doğasını tespit etmek ve bugüne dek haberlere yansıyan olguların doğruluğunu ölçmek maksadıyla bir alan çalışması gerçekleştirmiştir. Bu alan çalışmasının gerçekleştirilmesindeki sebeplerden biri de, konu seks işçiliği olduğunda ortaya çıkan önyargılı düşünceler ve bu düşüncelerin sebep olduğu yanlış bilgi üretiminin kamuoyu ve ilgili yetkilileri yanlış yönlendirme ihtimalidir.

Çok sektörlü bir yaklaşımla hazırlanan bu rapor göç, mültecilik, toplumsal cinsiyet, şiddet, seks işçiliği, insan ticareti, çocukların ticari cinsel sömürüsü, sağlık ve insan hakları odaklı sosyal politikaların geliştirilmesi konularının bir kesişimi olarak, birçok kurum, kuruluş ve kişinin çalışmalarına hizmet edecek şekilde geliştirilmiştir. 

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.