Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Türkiye ve Ermenistan’dan STÖ’ler Erivan’da bir araya geldi!

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
Türkiye ve Ermenistan’dan STÖ’ler Erivan’da bir araya geldi!

Ermenistan ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri iki ülkenin diplomatik tarihinde ilk defa bir araya geldiler. 30’dan fazla sivil toplum örgütünün katıldığı forum 14-15 Mart tarihinde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleşti. İki ülke arasındaki sivil diyaloğun gelişmesini amaçlayan forumda demokrasi ve insan hakları, toplumsal cinsiyet, gençlik ve çevre alanlarında ortak çalışmalar yapılması planlandı.

Türkiye ve Ermenistan’dan farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin(STÖ) katıldığı forum Türkiye’den Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM) ve Ermenistan’dan Sivil Toplum Enstitüsü (CSI) işbirliğiyle gerçekleşti. 14–15 Mart tarihlerinde Erivan’da gerçekleşen toplantıya 30’dan fazla sivil örgüt katıldı.
Forumun, başta iki toplum arasında var olan ön yargıların ortadan kalkması, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve her türlü sınırın kaldırılması sürecinde STÖ’lerin daha aktif rol oynaması, ortak çalışma alanlarının arttırılması için başlangıç oluşturması temenni edildi. Forumda öncelikli olarak demokrasi ve insan hakları, toplumsal cinsiyet, gençlik ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil örgütler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının arttırılarak ortak projelerin üretilmesi, STÖ’leri bir araya getirebilecek sürdürülebilir, katılımcı ve güçlü sivil inisiyatiflerin oluşturulması isteği ön plana çıktı.
İngiltere Büyükelçiği Ankara tarafından desteklenen toplantıya Türkiye’den Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türkiye Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TESEV), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, (SETAV), Türkiye Üniversite Öğrencileri Yaklaşımları Derneği (TÜÖY), AEGEE Türkiye, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Doğa Derneği, Kars Kuzey Doğa Derneği, KADER Ankara Şube, Başkent Kadın Platformu, KAMER, Genç Siviller, TOG ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Ermenistan’dan Demokrasi için Gençlik (Youth for Democracy) WWF Ermenistan, Radiolur, CJ Team, Sivil Araştırmalar Merkezi (Center of Civil Research), Genç Kadınlar İçin Ermenistan Derneği (AWAY), Pembe Ermenistan (Pink Armenia), Kadın Bilgi Merkezi (Women Resource Center), Avrupa Entegrasyonu (European Integration NGO), Mission Armenia NGO, Çevre Merkezi (Acopian Center for the Environment AUA), International Alert, Ermenistan Ormanları Derneği (Armenian Forests NGO), Ermenistan Ağaç Projesi (Armenian Tree Project HUJ), Kafkas Medya Enstitüsü (Caucasus Institute), Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve Sivil Toplum Enstitüsü (CSI) katıldı.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.