TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye Sinemasında Spor Söyleşisine Davetlisiniz

Güncelleme Tarihi 11.09.2019

Gönüllü sporcu ve beden hareketçilerinden oluşan BoMoVu– Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı, Beden, Spor ve Tahakküm söyleşilerine sinema başlığıyla devam ediyor. 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen STÖ Kaynak Merkezi Projesi bünyesinde yürütülen STÖ-Akademi İşbirliği Programı desteğiyle düzenlenecek olan buluşmada, Türkiye sinemasında ve akademik yazınınında pek yer tutmayan spor ele alınacak ve gelecekteki araştırma ve faaliyetlerde, spor temalı filmlere daha fazla yer verilmesinin ihtimali ve buna hizmet eden faktörler konuşulacak. 
 
Söyleşi Ege Üniversitesi'nde  spor ve sinema dersleri veren Sait Tarakçıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek. 
 
 
BoMoVu'nun çağısı şöyle; 

BoMoVu Beden Spor Tahakküm söyleşilerinin yedincisinde, Sinema ve Spor konuşmak üzere buluşuyoruz.
 
Türkiye’de çekilmiş spor temalı filmlerin çoğunluğunu futbol ve mücadele sporları oluşturmaktadır. Filmlerde en çok dikkat çeken unsur ise, birçok yabancı, özellikle Hollywood spor filminin aksine, propaganda amacı taşımamaları ve ülke sporundaki başarıları konu edinmemeleridir. Filmlerin sayısına bakıldığında, sporun, Türkiye sinemasında önemli bir yer tutmadığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, bu filmlere dair akademik yayınlar da oldukça azdır. Bu da, ülkedeki akademik çevrelerin spor filmlerine mesafeli durduğunun göstergesidir. Bu söyleşide, gelecekteki araştırma ve faaliyetlerde, spor temalı filmlere daha fazla yer verilmesinin ihtimalini ve buna hizmet eden faktörleri ele alacağız. Söyleşimizin, başta sporda sosyal alanlar olmak üzere, Türkiye’deki diğer disiplinlere de katkı sağlayacağı ve zengin tartışmalara zemin hazırlayacağını umuyoruz.
 
Sait Tarakçıoğlu

2005 yılında Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 2012 yılında aynı üniversitede, doktora tezimi sundu. 2008-2009 yıllarında 10 aylığına Göttingen Üniversitesi’nde spor etiği üzerine çalıştı. 2010-2011 yıllarında Hollywood’da The Renegade Theatre And Film Group’ta sinema oyunculuğu üzerine eğitim aldı. 2015-2017 yıllarında Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA-extension) sinema yönetmenliği okudu. Bugün, Ege Üniversitesi’nde hem spor hem de sinema üzerine dersler vermekte.
 
Etkinliğin facebook daveti için lütfen tıklayınız.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.