Birlikte
STÖ Yardım Masası
Film Köşesi
Facebook Twitter

Türkiye Kyoto'yu İmzala! Küresel Isınmayı Durdur!

Güncelleme Tarihi 23.03.2011
Türkiye Kyoto'yu İmzala! Küresel Isınmayı Durdur!

Küresel ısınmaya, nükleere, militarizme ve çok uluslu şirketlere karşı bireylerin katıldığı kitlesel bir kampanya birliği olarak kurulan Küresel Eylem Grubu (KEG) 2007 aralık ayında Endonezya Bali'de yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği toplantısına katılan Türkiye'nin bu toplantıya Kyoto'yu imzalamak üzere katılmasını talep ediyordu. Bu yüzden 8 Aralık'ta dünya çapında paralel olarak örgütlenen kampanyanın en büyük ayaklarından birisini Türkiye'de örgütlemek hedeflenmişti.

Kampanya İle İlgili Bağlantılar

http://www.kureseleylem.org/

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.