Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliğine Ekip Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 12.10.2017

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve diğer kötü muamelenin ortadan kaldırılması amacıyla 27 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinde birlikte çalışabilecek ekip arkadaşı arıyor.

haber fotoğrafıİlan şöyle:

1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve diğer kötü muamelenin Türkiye ve tüm dünyada ortadan kaldırılması için yerel ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten sivil bir insan hakları kurumudur. Bu vizyon çerçevesinde TİHV, işkence görenlere fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik hallerine ulaşmaları için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunar ve işkence ve diğer kötü muameleye ilişkin cezasızlıkla baş etmeye yönelik çalışmalar yürütür.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri/Temsilcilikleri ve Cizre’de Referans Merkezi bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı aşağıdaki pozisyon için ekip arkadaşı aramaktadır. Başta işkence yasağı olmak üzere uluslararası ve yerel düzeyde insan hakları sorunları ve tartışmaları hakkında ilgi, deneyim ve bilgi sahibi olmak bu pozisyon için önceliklidir. 

 • (Ref:1016) TİHV Diyarbakır Temsilciliğinde görevlendirmek üzere Hukukçu

 Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla, konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun referans kodunu (Ref:1016) yazarak, özgeçmiş ve niyet mektuplarını ekleyerek tihv@tihv.org.tr adresine iletmelerini rica ederiz.

Yapılacak değerlendirme sonucunda oluşturulacak kısa listeye alınan adaylar görüşmeye çağrılacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 22 Ekim 2017 saat 18.00’e kadardır.

HUKUKÇU (Ref:1016)

İş tanımı: Hukukçu

Kime Karşı Sorumlu: TİHV Genel Sekreteri

İş Süresi: 2 yıl (Birinci yılın sonunda değerlendirmek üzere)

Birim:  TİHV Diyarbakır Temsilciliği

Haftalık Çalışma Saati: 40 saat (Tam Gün)

İşin Genel Amacı: TİHV Diyarbakır Temsilciliğinde görev alacak hukukçu, işkence görenlere sunulan hukuk destek programını vakıfta çalışan diğer hukukçular ile birlikte yürütür. İşkence yasağı ve diğer ağır/ciddi insan hakları ihlallerinin engellenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası yasal mevzuatı takip eder ve bu konuda gerekli raporlama çalışmalarını katkı sağlar.

Sorumluluklar:

 • İşkence görenlere yönelik hukuk destek programını diğer hukukçularla birlikte planlar ve yürütür;
 • TİHV hukuk destek programına dâhil edilmiş başvuruların her türlü yasal süreçlerini izler ve başvurunun sürecin her aşamasında yasal desteğe ulaşmasını sağlar;
 • TİHV başvurularına gerektiğinde hukuki danışmanlık verir;
 • Yürüttüğü hukuksal destek çalışmalarının periyodik olarak raporlamasını yapar;
 • Gönüllü hukukçularla ilişki kurar ve sürdürür;
 • Hukuk örgütleri (Dernekler, Barolar, vb.) ile ilişkileri planlı olarak yürütür;
 • Baro organlarında yer alarak gerektiğinde vakfa (tedavi-rehabilitasyon-belgeleme hizmetlerine erişim için) yönlendirme yapar;
 • İşkence yasağı ve diğer insan hakları ihlallerine ilişkin yerel ve uluslararası yasal mevzuatı takip ederek, gelişmeler konusunda TİHV çalışanlarını bilgilendirir;
 • Uluslararası izleme mekanizmaları ve diğer uluslararası kuruluşlar için raporlar hazırlar;
 • Yerel ve uluslararası savunuculuk faaliyetlerinde kullanmak üzere Türkiye’nin yasal mevzuatının uluslararası normlar ışığında değerlendirmesini içeren raporlar hazırlar;
 • Özel gündemli raporların ve basın açıklamalarının hazırlanmasına katkı sağlar;
 • Vakfa ve vakıf çalışan ve gönüllülerine açılan davalara destek sağlar ve dayanışma/destek ağlarının oluşturarak koordine eder;
 • Gerektiğinde işkence görenlere erişmek ve gözlem için yapılan gezici sağlık ekibi çalışmalarına katılır;
 • Gerektiğinde bilimsel faaliyetlere katkıda bulunur;
 • Gerektiğinde eğitim faaliyetlerine katkıda bulunur.
Nitelikler Asgari Tercih Sebebi
İşkence yasağı başta olmak üzere insan hakları alanında bilgi sahibi olmak X  
İnsan hakları örgüt kültürü hakkında bilgili olmak   X
İnsan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası yasal mevzuat konusunda bilgi sahibi olmak X  
Hukuk fakültesi mezunu olmak X  
Avukatlık stajını tamamlamış olmak X  
Diyarbakır Barosuna kayıtlı olmak X  
İnsan hakları alanında çalışan bir sivil kurumda profesyonel veya gönüllü çalışmalar yürütmüş olmak   X
İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe ifade becerisine sahip olmak X  
İyi derecede yazılı ve sözlü Kürtçe ifade becerisine sahip olmak X  
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce ifade becerisine sahip olmak   X
Seyahat engelinin bulunmaması X  
Rapor üretme konusunda bilgi sahibi olmak X  
İyi derecede iletişim becerisine sahip olmak X  
Toplumsal sorunlara ilgi duymak X  
Ekip çalışmasına yatkın olmak X  
MS ofis programlarına hâkim olmak X  
Yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye açık ve hevesli olmak X  
Üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek X  

İlanı pdf olarak indirmek için lütfen tıklayınız.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.