TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye Ermenilerini duymak: sorunlar, talepler ve çözüm önerileri

Güncelleme Tarihi 26.09.2011

TESEV Demokratikleşme Programı’nın Azınlık Hakları çalışma alanı çerçevesinde Günay Göksu Özdoğan ve Ohannes Kılıçdağı tarafından kaleme alınan “Türkiye Ermenilerini Duymak: Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri”  başlıklı rapor yayımlandı.

Rapor, TESEV Demokratikleşme Programı bünyesinde Kasım 2010 – Ocak 2011 süresince gerçekleştirilen dört çalıştaydan edinilen bilgi ve görüşler ve katılımcılar arasında yapılan tartışmalar ışığında hazırlanmıştır. Çalıştaylara Ermeni toplumunu temsilen farklı siyasi görüşleri olan gazeteciler, sanatçılar, vakıf yöneticileri, dernek yönetici ve üyeleri, avukatlar, öğretmenler, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri, sivil toplum aktivistleri ve kilise ve iş dünyası mensupları katılmıştır. Ermeni vatandaşların deneyimlerinden ve algılarından hareketle Türkiye’de siyasi, hukuki ve toplumsal alanda karşılaştıkları sorunları onların bakış açılarıyla Türkiye kamuoyuna aktarmayı amaçlayan rapor, Türkiye Ermenileri tarafından dillendirilen talepler doğrultusunda çeşitli siyasa önerileri sunmaktadır.

Çalıştaylarda da ön plana çıkan, Lozan Antlaşması’nın azınlık haklarına yönelik hükümleri, raporun ana eksenlerinden birini oluşturmaktadır. Lozan Antlaşması’nın öngördüğü bireysel eşit vatandaşlık haklarının ihlalleri ve eğitsel, toplumsal, kültürel ve dinsel kurumlar üzerinde uygulanan baskılar rapor yazarları tarafından irdelenmiştir. Diğer yandan, Türkiye’nin AB sürecinde gündeme gelen uyum yasalarının etkileri, yeni Anayasa sürecinden beklentiler, hem son dönemdeki olumlu değişiklikler hem de “açılım” politikalarında gözlemlenen sorunlar, özelde Türkiye Ermenileri genelde Türkiye’nin tüm azınlık grupları göz önünde bulundurularak rapor kapsamında mercek altına alınmıştır. Ermeni kimliğine karşı devlet ve toplum katında yer etmiş olumsuz önyargılara, Ermenilerin “yabancı” ve “tehdit unsuru” olarak görülmesi problemine de yoğunlaşılan çalışmada Ermenilerin tarihinin unutturulmasının adaletsizliği de ele alınmaktadır. Raporda ayrıca, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Ermenistan ve Ermeni diasporasına ilişkin görüşlere de değinilmektedir.

Rapora TESEV websitesinden ulaşabilirsiniz. Raporun basılı kopyasını TESEV ofisinden temin edebilirsiniz.

Çalışma hakkında detaylı bilgi ve röportaj talepleri için:

Pınar Çanga, Proje Asistanı, (pinar.canga@tesev.org.tr, 0212 292 8903 – dahili: 128)

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.