Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Türkiye'de Sivil Hayat

Güncelleme Tarihi 20.07.2010
Türkiye'de Sivil Hayat

Yazar : Şeyhmus Diken
Yayın Tarihi : Nisan 2005

Şeyhmus Diken'in hazırladığı Türkiye'de Sivil Hayat kitabı, kırkın üzerinde sivil toplum örgütüyle, çoğunlukla yüz yüze görüşmeler yapılarak oluşturuldu. Görüşülen kurumların kendilerini nasıl tanımladığı, hedef kitlelerine ulaşmada zorluk yaşayıp yaşamadığı, devletle olan diyalogları, diğer sivil toplum örgütleriyle ilişkileri, Avrupa Birliği sürecine nasıl yaklaştıkları, Türkiye'de sivil toplumculuğun geçmişi ve bugünü hakkındaki fikirleri gibi ana soruların yanında, her örgütün ilgi alanlarıyla ilgili sorularla görüşmeler derinleştirilmeye çalışıldı.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.