TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye'de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri (genişletilmiş 2. basım)

Güncelleme Tarihi 22.09.2011
Türkiye'de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri (genişletilmiş 2. basım)

Yazar: İrfan Aktan, Serap Öztürk, Zelal Ayman, Ali Fuat Sütlü, Nazmiye Güçlü, Cengiz Çiftçi, Celal İnal, Arzu Kaykı, Yalçın Ergündoğan, Şadiye Dönümcü, İbrahim Vurgun Kavlak, Cihan Uzunçarşılı Baysal
Yayın Tarihi: Temmuz 2011

“Türkiye’de Hak Temelli STÖ’ler –Sorunlar ve Çözüm Arayışları” kitabı aktif STÖ’lerin, kendi kurumsal kapasitelerine, işbirliklerine, kurum içi demokrasiye bakışlarını anlatmaları amacıyla hazırlandı. Kitabın birinci baskısında yer alan yedi farklı alana (toplumsal cinsiyet, çevre ve doğanın korunması, kültür/kültürel haklar ve sanat, gençlik, çocuk, engelliler, insan hakları) 5 farklı alan (HIV ile yaşayan bireylerin hakları, hayvan hakları, yaşlı hakları, mülteci hakları, kent hakkı) daha eklendi.

İrfan Aktan, Serap Öztürk, Zelal Ayman, Ali Fuat Sütlü, Nazmiye Güçlü, Cengiz Çiftçi, Celal İnal, Arzu Kaykı, Yalçın Ergündoğan, Şadiye Dönümcü, İbrahim Vurgun Kavlak, Cihan Uzunçarşılı Baysal tarafından hazırlanan kitapta biraz da Türkiye’deki STÖ’lerin neler yaptıklarını, sivil hayata katkılarını gösterelim, STGM olarak, kendi gözlemlerimizin dışındaki sorunlar üzerinde derinleşelim istedik.

Bu kitap için on iki farklı uzman, on iki farklı alanda çalışma yapan STÖ'lerle görüştü. Sivil alandaki mevcut durumu, STÖ’lerdeki değişimi bizzat bu STÖ’lerin aktörleri aktardı.

Kitabın 2007 ilk baskısının seslendirilmiş versiyonunu dinlemek için aşağıdaki ses dosyalarını açabilirsiniz. Sesli kitabı bilgisayarınıza indirmek için ise en aşağıda yer alan sıkıştırılmış ses dosyasını kullanabilirsiniz.


Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.