TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi

Güncelleme Tarihi 07.09.2012

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) eşgüdümünde, Ankara Çocuk Hakları Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve Hollanda Kraliyet Büyükelçiliğinin mali desteğiyle 1 Aralık 2010 – 31 Mart 2012 tarihleri arasında uyguladığımız “Çocuklar için Adalet: Bir Paradigma Değişikliğine Doğru” adlı çalışma kapsamında, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de yer alan çocuk haklarının Türkiye’de hukuki ve politik çerçevede kendisini gösterdiği şekli ile çocuk koruma sistemi içerisine ve ayrıca çocuklar ile etkileşim içinde bulunan meslek elemanlarının tutum ve davranışlarına ne şekilde yansıtılabileceğini araştırdık.

Bu kapsamda yapılan üç araştırmanın sonuçları, “Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi” üst başlığıyla kitap olarak yayımlandı. Ayrıca, araştırmalarla derlenen bilgiler ışığında “Çocuk Dostu Adalet”, “Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı” ve “Yaş Ayrımcılığı” konulu üç politika belgesi ve “Çocuk Dostu Adalet”, “Yaş Ayrımcılığı” ve “Bir Hak Olarak Çocuğun Yüksek Yararı” başlıklı üç broşür hazırlandı ve ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu idaresiyle paylaşıldı.

İnsan Hakları Ortak Platformu ve Uluslararası Çocuk Merkezi olarak, bu çalışmaların çocuk bakımından farklılığa yol açacak kesintisiz bir değişime ve dönüşüme katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bu çalışmaları aşağıdaki bağlantılardan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İHOP web sitesinden yayınlara ulaşmak için tıklayınız

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.