TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2019 Yılı Projeleri İçin Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Türk-İsveç İş Birliği Birimi hibe çağrısı yaptı. Başvurular için son tarih 22 Ekim 2018. 

İstanbul İsveç Sarayı’nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.  Birimin faaliyetleri, İsveç'in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

Birimin odaklandığı hedefler, stratejiye bağlı olarak, aşağıdaki gibidir:
• Daha çoğulcu bir sivil toplumu ve demokratik hesap verebilirliği sağlamak.
• Türkiye’nin insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık alanındaki uluslararası ve ulusal sorumluluklarını (AB toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisini dahil ederek) daha iyi yerine getirmesini sağlamak.
• Kadınların ve erkeklerin kendi hayatlarını ve toplumu şekillendirebilmeleri için aynı güce ve olanaklara sahip olmalarını sağlamak.

 

 

2019 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıkları;

 • İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.
 • Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.
 • Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.
 • İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda özgür ve bilinçli bir kamuoyu tartışmasını teşvik eden çalışmalar.

Farklı kurumların ve sektörlerin arasında iş birliklerini teşvik eden Birim, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına önem veriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş olması bekleniyor. 

Başvuru için son tarih 22 Ekim 2018’dir.

Başvuru koşulları

 • Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları, akademik, siyasi, kültürel ve devlet kurum ve kuruluşları başvuru yapabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul edilmemektedir.
 • İş birliği ve destek başvuruları için buradaki Grant Application Form’u dikkatlice inceledikten sonra İngilizce olarak Türk-İsveç İş Birliği Birimine posta yolu ile ulaştırmanızı rica ederiz.
 • Uygulamayı doldurmadan önce, stratejiyi okumanızı öneririz. Eğer projenizin hibe almak için yeterli olduğuna emin değilseniz bir ön soruşturma için Birime e-posta yoluyla projenin kısa bir açıklamasını gönderebilirsiniz. İletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
 • Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir.
 • Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Proje başvuru formuna ek olarak projenizi detaylıca anlatan bir metin göndermeniz önemle rica edilir (aşağıda irtibat bilgilerini görebilirsiniz).
 • Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
 • Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir.
 • Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk-İsveç İş Birliği Birimine geç yapılan, eksik gelen,  e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İrtibat bilgileri
Türk İsveç İşbirliği Birimi:
Cecilia Bisgen Jansson 
Didem Özalp
E-posta:
istanbul.sektionen@gov.se
Tel:
+90 212 334 06 00
Adres:
Istanbul İsveç Başkonsolosluğu
İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel)
P.K. 125
344 33 Beyoğlu İstanbul

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.