Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı: CEO Algı Araştırması Sonuç Raporu

Güncelleme Tarihi 12.09.2017

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle yürütülen Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Projesi kapsamında yürütülen CEO Algı Araştırması tamamlandı.

Haber fotoğrafı

Çalışmada, Türk iş dünyasının lider şirketlerinin iklim değişikliği konusundaki farkındalıkları, etki alanları, gelecek öngörüleri, strateji ve uygulama planları ile iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendikleri rolün değerlendirilmesi amaçlandı. Türkiye gayri safi yurt içi hasılasına sektöründe en büyük katkıya sahip olan ve iklim değişikliği ile doğrudan ilişkili sektörlerde öncü büyük şirketler ile temasa geçildi. Bu doğrultuda, ISO500 ve Fortune500 listelerinde yer alan şirketlerle, hazırlanan anket paylaşıldı. Toplam 54 büyük şirket araştırmaya katılım gösterdi.

REC Türkiye’nin 2014 yılında ulusal ölçekte yapılmış ilk kapsamlı araştırmanın devamı niteliğindeki bu çalışmada, Türk iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadele konusunda hangi noktada olduğunun ve aradan geçen iki senedeki dönüşümünün tespit edilmesi hedeflenmiştir. Şirketlerin; iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine ilişkin farkındalıkları, etkilenme düzeyleri, strateji ve uygulama planları; CEO’lar düzeyinde değerlendirilmiştir.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.