TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

“Turizm ve Seyahatte Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü Türkiye Raporu” Yayınlandı

Güncelleme Tarihi 21.07.2015

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı’nın raporunda turizm sektöründeki çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına dikkat çekildi. Erkek ve kız çocukları gibi stajyer öğrencilerin de mağdur olduğu belirtildi.

“Turizm ve Seyahatte Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü Türkiye Raporu”nda Türkiye hukuk sisteminde çocukların turizm ve seyahatte ticari cinsel sömürüsünü önleyecek, mağdurların adalete ve onarıcı desteğe erişimini sağlayacak özel düzenlemeler bulunmadığına dikkat çekildi.

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı’nın hazırladığı raporda, Türkiye’nin turizm ve seyahatte çocukların cinsel sömürüsü alanında hem hedef ülke hem de kaynak ülke olma riski bulunduğu vurgulandı.

Yeterli önlem yok

Türkiye’de konun “endişe verici” boyutlarda olduğu belirtilen raporda konuyla ilgili olarak devletin kurumlarının yanısıra turizm ve seyahat sektörünün de sorumlulukları olduğu ifade edildi.

“Çocuğun istismarı ile ilgili olarak mevzuatta koruyucu ve önleyici tedbirler yer almakta ancak, çocuğa yönelik ticari cinsel sömürüye ilişkin tanım ve tedbirler yeterli bir şekilde yer almamaktadır.

“Yapılan görüşmelerde turizm ve seyahatte çocuğa karşı ticari cinsel sömürü ile mücadelenin tek bir kurum ya da bakanlığın sorumluluğunda değil, ilgili tüm bakanlıkların ve özellikle de Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) sorumluluklarının altı çizilmiştir.”

Sektörel işbirliği

Raporda görüşlerine yer verilen uzmanlardan biri turizmle ilgili bakanlığın yeni uygulamalar getirmesi gerektiğini, TÜRSAB gibi sektörel birliklerin eğitim vermek ve denetim yapmakta yer alabileceğini belirtti.

Rehabilitasyon merkezleri

Raporda ayrıca şu öneriler de yer aldı.

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın tedavi ve rehabilitasyon merkezlerini iyileştirmek için çalışmalar yapılmalı.

*Bunu gerçekleştirmek için Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda (2013-2017) mağdur olan çocukların korunması ve rehabilitasyonuna ilişkin yürütülecek olan eylemlerin uygulamaya geçirilmeli.

Koordinasyonun önemi

*ÇTCS ile mücadelede kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gerekli.

“Çocukların ticari ve cinsel sömürüden korunması ve mağdur çocukların sosyal rehabilitasyonu sırasında sektörler üzerlerine düşeni yapmakla beraber çalışmalarını ulusal düzeyde bütüncül bir bakış açısıyla  değerlendirmemektedir.”

Eğitim

*İlgili kurum ve sektör personeline eğitim sağlanması gerekli.

*Mesleki davranış kuralları daha iyi tanıtılmalı.

Ayrıca okullar ile halk sağlığı merkezlerinin sosyal hizmet uzmanları ile koordineli bir şekilde çalışması ve toplumun liderlerinin de çalışmalarda etkin olarak yer alması da öneriler arasında yer aldı.

Tüm çocuklar

Raporda hem kız hem erkek çocukların ticari cinsel sömürünün mağdurları olduğu belirtilerek bunun gözönünde bulundurulması istendi ve meslek personelinin tersi yöndeki önyargılarının düzeltilmesinin önemine de değinildi. (YY)

Tespitler

Raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:

*Turizm acenteleri, oteller, masörler turizm ve seyahatte çocukların ticari cinsel sömürüsüne aracılık yapıyor.

*Stajyer öğrenciler sömürüye maruz kalıyor.

*Suriye'den gelen sığınmacı kız çocukları da cinsel sömürü mağduru. "Bu işlerin organizasyonunda Suriyeliler ile beraber Türkler 'in de yer aldığı" belirtildi.

Raporun özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Bianet

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.