Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Topraklarımıza Sahip Çıkalım Kampanyası

Güncelleme Tarihi 07.06.2010
Topraklarımıza Sahip Çıkalım Kampanyası

Tarım arazilerinin tarım dışına çıkartılamayacağını  üzere hazırlanan kampanya, köylülere veraset ile dededen kalma tapuları ücretsiz kendi üzerlerine geçirebileceklerini, 18 Temmuz 2005’te çıkan ve 18 Temmuz 2007’de sona erecek olan toprak yasasını, bu yasaya göre ücretsiz veraset intikal vergisi almaya gerek kalmadan tapu işlemlerinin yapılabileceklerini anlatmayı amaçlıyor.

Kampanyayı Düzenleyen Örgüt: Tema Vakfı Tokat İl Temsilcisi, İl Tarım Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Köy Muhtarları Derneği, Başşiftlikliler Derneği, Bizerililer Derneği

Kampanya Süresi: Kasım-Aralık - 2006 / Ocak-Şubat – 2007

Kampanyanın Amacı: Tarım arazilerinin tarım dışına çıkartılamayacağını anlatmak. Köylülere veraset ile dededen kalma tapuları ücretsiz kendi üzerlerine geçirebileceklerini, 18 Temmuz 2005’te çıkan ve 18 Temmuz 2007’de sona erecek olan toprak yasasını, bu yasaya göre ücretsiz veraset intikal vergisi almaya gerek kalmadan tapu işlemlerinin yapılabileceğini anlatmak.

Kampanya Faaliyetleri:

  • Afişlerle köy minibüslerinin camlarına camilere köy kahvelerine köy konaklarına asıp  verasetli toprakların ücretsiz tapularını alacaklarını duyurmak,
  • Afişlerle tarım arazilerine inşaat yapılmaması gerektiğini yapıldığı takdirde toprak kurulunca bu inşaatların yıkılacağını ve açılan zararın da inşaatı yapan kişi tarafından karşılanacağını anlatmak,
  • Toprak veraset ve kullanımı hakkında Cdler hazırlayıp köy kahvelerine dağıtmak ve yerel televizyon kanallarında yayınlanmasını sağlamak,
  • Köylerde bilinçlendirme amaçlı toplantılar yapmak,
  • El ilanları yapıp il ve ilçelerde dağıtmak,
  • Gazetelere ilanlar vermek,
  • Beldelerde köy meydanında açık toplantılar yapıp bilinç artırmak.

STGM’nin Verdiği Destek: Basılı materyal desteği

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.