Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 07.03.2019

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin bir model oluşturma vizyonuna sahip yenilikçi pilot proje fikirlerini, kurumsal faaliyetlerini ve/veya gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarını ve kampanya ve savunuculuk odaklı faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun başvuruları açıldı.

Turkey Mozaik Foundation iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle toplumsal cinsiyet alanında çalışan STÖ'lerin destekleneceği fonda dağıtılacak toplam hibe tutarı en az 200.000 TL.  Fon kapsamında başvuru yapan STÖ'ler programdan en fazla 12 ay süreyle devam edecek çalışmaları için en fazla 70.000 TL talep edebilecekler.

Programa aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

• Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
• En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
• 2018 yılındaki gelirleri en az 30.000 TL olan,
• Çalışmalarının odağı toplumsal cinsiyet eşitliği olan,
• Karar alma mekanizmalarında söz konusu toplumsal meselenin birinci derecede ilgilisi olan kesimlerin çoğunlukta olduğu (ya da değilse bunun nedenini açıklayabilen),
• Kuruluş amacını tanımlayan resmi dokümanlarda, misyonunda ve/veya oluşturduğu değişim teorisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine net olarak yer veren kuruluşlar.

Fona başvurmak isteyen STÖ'lerin bağlantıda yer alan formu 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor. 

Hibe Fonu hakkında detaylı bilgiye (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvim) buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.