Birlikte
STÖ Yardım Masası
Film Köşesi
Facebook Twitter

Tokat Haber Biz - 05.06.2009

Güncelleme Tarihi 08.12.2010

Diyarbakır Stgm Bölge Toplantısı

Sivil toplum örgütlerinin Diyarbakır’da düzenlemiş oldukları bölgesel toplantıya ilimizden Tema Vakfı Temsilci Yardımcısı Nermin Kurdan katıldı.

Toplantıya katılan katılımcılar, bulundukları bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler konusunda bilgi aktarımı yaptılar.

Tokat’ta faaliyet gösteren ve erozyon, çevre koruma konularında bilinçlendirme çalışması yapan TEMA Vakfı’nın çalışmalarını anlatan Nermin KURDDAN, TEMA Vakfının okullarda yürüttüğü çalışmalardan ve üniversite öğrencilerinin faaliyetlerinden de söz etti.

STGM Başkanı, Vakfın Tokat’ta yürüttüğü çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, bunun diğer sivil toplum örgütlerine örnek teşkil etmesini dileyerek, KURDDAN ve tüm Tokat TEMA Vakfı gönüllülerine teşekkür etti.

http://www.tokathaber.biz/index.php?mod=article&cat=cevresaglik&article=809

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.