Birlikte
STÖ Yardım Masası
Film Köşesi
Facebook Twitter

Tokat Gazetesi - 04.06.2008

Güncelleme Tarihi 12.01.2011

TEMA İl Temsilcisi Yarılan, STGM toplantısına katıldı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), iki yıldır sürdürdüğü çalışmalarını destek verdiği STK"larla birlikte 3. Danışma Kurulu Toplantısı"nda değerlendirdi. Toplantıya Tokat ilimizden Tema Temsilcisi Mustafa Yarılan da katıldı.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)’nin 2005 yılı Haziran ayından beri yürüttüğü “Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi” 15 Haziran 2007 tarihinde sona eriyor. Projenin sona ermesinin ardından yeni bir proje ile çalışmalarına devam edecek olan STGM, hedef kitlesinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ile 3. Danışma Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi. Söz konusu toplantıya Tokat ilimizden Tema Vakfı İl Temsilcisi Mustafa YARILAN katıldı.

Toplantıya ilişkin edindiğimiz bilgide, proje kapsamında bugüne dek yapılan çalışmalar, kapasite geliştirme, sivil ağlar, yerel yönetim-katılımcı demokrasi, hibeler, kampanya-iletişim başlıkları altında toplanan çalışma grupları değerlendirildi. Gelecek proje dönemi için katılımcı STK’ların önerilerinin alındığı toplantıda sivil toplum üzerine bir tartışma yürütüldü.

Toplantıda ayrıca Yaşama Dair Vakıf temsilcileri, iki yıl boyunca STGM çalışmalarını izleyerek hazırladıkları STGM İzleme Raporu sonuçlarını sundular. STGM'nin STK'lara verdiği bilişim teknolojileri eğitimlerinin sponsoru Microsoft'u temsilen toplantıya katılan Şeniz Ciritçi ise şirketlerinin sivil toplum örgütlerine verdiği destekleri anlattı

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.