Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

TOHAD, Erişilebilirlik Düzenlemelerinin Süresini Uzatan Bakanlık Genelgesinin İptali Talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurdu

Güncelleme Tarihi 17.05.2017

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)'ın konuyla ilgili hazırladığı haber şu şekilde: 

Haber fotoğrafıBilindiği üzere 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Kanun ile tüm kentsel mekânların, kamusal hizmet veren binaların engelli bireylerin erişimine uygun kılınması zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu kanun, tüm kurum ve kuruluşlara 2012 yılına kadar gerekli düzenlemeleri yapması konusunda süre tanımış, süreler daha sonra 1+2 yıl şeklinde uzatılmış ve bu süre de 2015’de dolmuştur.

Ancak süre uzatmaların ardından verilen ek sürelerin de dolmasına rağmen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 81 ilin İl Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Kurullarına yönelik bir genelge yayınlayarak, erişim düzenlemeleri yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlara idari para cezası uygulaması yerine 3 aydan 6 aya kadar daha ek süre verebileceğine yönünde talimat vermiştir.

Erişim düzenlemelerinin bugüne kadar yapılmamasının zaten kabul edilmez bir durumken, düzenlemelerin 2015 yılına kadar yapılmasını zorunlu kılan kanun emrindeki sürenin, kanuna aykırı bir şekilde, bir genelge ile uzatılması kabul edilemezdir ve hukuka uygun değildir. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), bu sebeple konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşımıştır. TOHAD, söz konusu başvurusunda, süre uzatma yetkisinin ancak meclisten çıkacak bir kanunla olabileceğini, bakanlığın ancak kanunla yapılacak bir düzenleme konusunda genelge çıkararak yetkisini aştığını ifade etmiş ve Kamu Denetçiliği Kurumundan, süre uzatma yetkisi veren Genelge’nin iptali yönünde tavsiye kararı vermesini talep etmiştir.

Dernek olarak yaptığımız başvuruda da belirtildiği üzere, engellilerin en temel haklarından biri olan erişim konusundaki düzenlemelerin yapılması yönünde etkin tedbir alınması yerine, tekrar tekrar ve de kanuna aykırı olarak süre uzatılması, kanunların caydırıcılığını ortadan kaldırmakta ve engelli bireyin ekonomik sosyal hayata katılımını engelleyen, ayrımcılığın süreğen hale gelmesine sebep olmaktadır.

TOHAD olarak, engelli bireylerin Anayasa, yasalarla ve uluslararası belgelerle teminat altına alınan haklarının hayata geçmesi konusundaki izleme ve savunuculuk çalışmalarımıza devam ettiğimizi ve de edeceğimizi bir kez daha hatırlatırız.

Kamunun görevi ve yükümlülüğü olan erişilebilirlik düzenlemelerinin, artık kararlı bir şekilde yapılmasını talebimizi, açıkça ve bir kez daha yinelemekteyiz.

Saygılarımızla,

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.