Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

TOG Genç Kadın Fonu'na Başvurun, Projenize Destek Alın

Güncelleme Tarihi 14.07.2015

TOG Genç Kadın Fonu, genç kadınların toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür bireyler olarak katılmasını destekleyen bir dayanışma fonudur. Bu fon kapsamında gençlik örgütlerinin/gruplarının toplumsal cinsiyet temalı proje, etkinlik ve savunuculuk çalışmalarına küçük hibeler verilecektir.

Hibe programının amacı, gençlerin, kendi yerellerinde toplumsal cinsiyete ilişkin sorunları ve ihtiyaçları tespit edip bunlara ilişkin fikir ve eylem üretmelerini teşvik etmektir. 2015 -2016 döneminde desteklenecek projeler, faaliyetler ve savunuculuk çalışmaları için öncelik alanları belirlenmiştir. 

Hibe kapsamında üniversitelerde ve kentlerde genç kadınlar için özgürlük ve güvenlik alanlarını genişletmeyi hedefleyen proje / etkinlik / savunuculuk çalışmaları desteklenecektir. Bu proje / etkinlik / savunuculuk çalışmalarının aşağıdaki konulardan bir veya birkaçını ya da benzer bir konuyu içermesi beklenmektedir:

  • Üniversitelerde cinsel tacizin ve cinsiyet/cinsel yönelim temelli ayrımcılığın önlenmesi
  • Kadın ve LGBTİ dostu kentler, kampüsler, yurtlar
  • Cinsiyet ve cinsel yönelim temelli şiddet ve baskı ortamlarının teşhiri
  • Genç kadınların güvenlik alanlarını genişletici ve korunma önlemlerini arttırıcı yöntemler

Kimler başvurabilir?

Tamamı 15-29 yaş arası gençlerden oluşan gençlik grupları başvuru yapabilir. Yani proje ekipleri 15-29 yaş arası gençlerden oluşmak kaydıyla, 

  • genç kadın/LGBT örgütlenmeleri/grupları,
  • öğrenci kulüpleri/toplulukları, 
  • kadın/LGBT örgütleri bünyesindeki gençlik oluşumları,
  • karma gençlik grupları başvuruda bulunabilirler. 

Bu fon kapsamında verilecek en yüksek hibe miktarı 5000 TL'dir.

Son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2015

Detaylar için lütfen başvuru rehberini okuyunuz. Hibeden faydalanmak isteyen adayların http://bit.ly/1HX0WOnadresindeki online başvuru formunu en geç 17 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Online başvuru formunun en sonunda Bütçe & Faaliyet Planı yüklenmelidir.Bütçe & Faaliyet Planı ilgili linkteki şablona uygun olarak hazırlanmalıdır.

Başvuru ile ilgili tüm sorularınız için: genckadinfonu@tog.org.tr

Genç Kadın Fonu hakkında, güncel bildirimler için sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz: Facebook Twitter Instagram 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.