TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

TESEV "Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme" Raporu

Güncelleme Tarihi 24.09.2013

TESEV, yargı reformu alanındaki çalışmalara “Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından bir Değerlendirme” raporu ile devam ediyor.

2011 yılından bu yana yargıda reform çalışmalarına kamuoyuna “yargı paketleri” olan tanıtılan bir dizi torba yasa damgasını vurdu. Yargı reformundan ziyade hukuk reformu olarak adlandırılması daha doğru olan bu yasal değişiklikler aynı anda birçok kanunda değişiklik getirdi. Paketlerin başlıca çıkarılma nedeni AB uyum
süreci çerçevesinde Türkiye’nin hukuk devleti olma yolunda somut adımlar atma beklentisiydi. Aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Sözleşme’nin belli maddelerini ihlalden ötürü sıklıkla mahkûm edilmesine de kalıcı bir çözüm sunmak amacını taşıyordu.

TESEV, ilki 2011 yılında çıkan dört yargı paketini düşünce ve ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği ve ceza infaz sistemi açısından inceleyecek bu raporu hazırlamadı. Raporda yargı paketlerinde değişikliğe konu olan maddeler, maddelere ilişkin sorunlar, paketlerin getirdiği çözüm önerileri ve bu çözüm önerisine ilişkin eksiklik ve kazançlar yer almaktadır.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.