TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Tempo24 - 09.03.2009

Güncelleme Tarihi 04.11.2010

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Yakın zamana kadar sivil toplum örgütleri ve proje uygulamaları ile ilgili haberler genelde büyükşehirlerden gelirdi. İstanbul ve Ankara merkezli sivil toplum kuruluşları dar bir yapılanma ve aldıkları fon destekleri ile projelerini yürütürler ve ancak ihtiyaç duydukları durumlarda Anadolu’daki küçük kurumlar ile işbirliği yaparlardı.

Fon kuruluşlarının temel şartlarından biri olan işbirliği ve yerel kapasitenin geliştirilmesi çoğu zaman şekli olarak yerine getirildiği için 2000 öncesi uygulanan projelereden bu güne bir gelenek ve etkinin kalmadığını söylemek mümkün. Başka bir deyişle uygulanan projeler ve faaliyetlerin önemli bir oranı yerel ihtiyaçları karşılamaktan uzak ve sürdürülebilir olmayan çalışmalardı.

Bilgi paylaşımının yetersiz ve tercih edilen kanalların etkisiz olmasından dolayı çoğu zaman Anadolu’daki sivil toplum kuruluşları mevcut kaynaklardan haberdar olamadılar ve proje uygulamalarından ve hibe imkanlarından yakın zamana kadar faydalanamadılar. Bu eksikliğin giderilmesi ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının bütüncül gelişimi için farklı yöntemler kullanılmıştır. Bunlardan ilki tematik alanlardaki sivil yapılanmaların çeşitli yöntemler kullanarak kendi alanlarındaki örgütlenmeleri güçlendirmeye başlamalarıdır.

Tematik olarak insan hakları, kadın ve çevre örgütlenmeleri diğer alanlara göre daha etkin bir bilgi ve kaynak paylaşımı yaparak gelişmişlerdir. Yerel kapasitenin artırılması ve sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi alanında yapılan ikinci yaklaşım ulusal büyük kuruluşların şube açması ve aynı merkezi karar alma yöntemi ile her yerde benzer uygulamaları yapmasıdır. Her iki yönteminde katkıları olmakla birlikte etkileri sınırlı kalmıştır.

Bu alanda yapılan en etkili girişim insan hakları, kadın, çocuk, gençlik, kültür ve çevre gibi konularda etkili bir grup sivil aktivist tarafından 2004’te Ankara’da bir sivil yapı oalrak kurulan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından uygulanmaktadır.

STGM kurulduğu tarihten beri öncelikle kendi yapsınında şeffaflık ve katılımcılığı sağlayarak sivil toplumun her bölgede ve alanda gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de demokrasinin gelişimi için sivil örgütlülüğün her düzeyde artması ve tüm alanlarda karar alma süreçlerine etki etmesi gerektiğini savunan STGM farklı yaklaşımı ile her geçen gün sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesine daha fazla katkı yapmaktadır.

Diğer yapılanmalardan farklı olarak bir sivil toplum kaynak merkezi özelliği de olan STGM, bilginin her düzeyde kullanılması, işbirliklerinin geliştirilmesi, gönüllülük ve savunuculuk çalışmalarının yaygınlaştırılması için çalışamalar yapıyor. Ancak tüm bunlardan daha önemli bir özelliği ise sivil toplum kuruluşlarının insan kaynaklarını güçlendirerek kendi öz kaynakları ile gelişmelerine destek sunmasıdır. Örgütlenmeye farklı yaklaşımı ile her alandaki uzman kişilerce verilen eğitimlerle sivil toplum alanındaki yöntemleri, yeni dilleri ve yaklaşımları Anadolu’nun her yerinde sivil toplum kuruluşlarının gerçek temsilcilerine aktarmaktadır.

Öz örgütlenmeleri teşvik ederek yereldeki sivil yapılanmaların güçlenmesine katkı veren STGM çalışmalarını Ankara dışında dört merkezde sürdürmektedir. Yerel taleplere göre kurulan Adana, Eskişehir, Denizli ve Diyarbakır STGM yerel merkezleri çevre illerdeki sivil toplum örgütlerinin gelişimi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Yakın zamanda Merkezi Finans İhale Biriminin sözleşme makamı olduğu iki önemli hibe programını uygulayan STGM sivil toplum kuruluşlarının kendi projelerini uygulamalarına destek vermektedir. Yerelin kendi ihtiyacını tespit ettiği ve uyguladığı projelere ilgi büyük. Her türden sivil yapının bulunduğu hibe programları Anadolu’da dönüşümün izlerini taşımakta ve sivil toplumun gelişimine katkı sunmaktadır.

Cengiz Çiftçi
http://www.tempo24.com.tr/content/authors.aspx?Author=19&article=298

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.