TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Programı Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 05.06.2018

TEMA Vakfı, öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs başvurularını kabul etmeye başladı.

Öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra, doğa koruma ve sivil toplum ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi de amaçlanmalayan burs kapsamında,  TEMA Vakfı’nın görüşlerinin geliştirilmesine, Vakfın yürüttüğü hukuki çalışmalara bilimsel zemin sağlamasına, doğa eğitimi alanındaki çalışmaları zenginleştirmesine ve doğal varlıkların korunma stratejilerinin oluşturulmasına katkı sunulması öncelikli tutuluyor. Vakıf, burs almaya hak kazanan öğrencilere 12 ay süreyle ile her ay 1.080 TL eğitim desteği sunacak. Başvuruların 30 Eylül 2018 tarihine kadar burs@tema.org.tr adresine iletilmesi gerekiyor. 

Başvuru Koşulları 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı olmak
 • Ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olmak
 • Orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve çevre eğitimi ile ilgili bir araştırma alanı ve tez konusu belirlemiş olmak. (Araştırma konuları ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.)
 • Başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde, son başvuru tarihinden önce e-posta yolu ile TEMA Vakfı’na ulaştırmak.

Not: Başvuru koşullarının tümünün sağlandığı başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.

Araştırma Konuları

Orman ve Kırsal Kalkınma

 • Toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
 • Hassas toprak ve tarım uygulamaları ve Türkiye’deki uygulanabilirlik koşulları
 • Kuraklık, erozyon ve çölleşme riski yüksek alanların belirlenmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
 • Gıda ve sürdürülebilir hammadde temini
 • Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
 • Doğal ormanlarda biyolojik çeşitlilik çalışmaları, korunan alan yönetimi
 • Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi: Planlama, modelleme ve politika
 • Havzalarda su kirliliği, sucul ekosistemlere etkisi ve sulanan tarım topraklarının durumu

Çevre Politikaları

 • Enerji demokrasisi
 • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
 • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
 • İklim değişikliği ve gıda güvenliği
 • Tarım sistemleri ve çevre ilişkileri
 • Gıda güvenliği ve iklim değişikliği odaklı analizi, değerlendirilmesi
 • Mevcut/işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi

Çevre Eğitimi

 • Eğitim teknolojisi araçlarının doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
 • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
 • STE(A)M / “Science for all” yaklaşımına göre doğa eğitim programı geliştirilmesi

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Aşağıdaki ilk üç bağlantıda bulunan formların eksiksiz bir şekilde doldurularak, tüm belgelerin Pdf dosya formatında e-posta yolu ile gönderilmesi gereklidir.

 • Araştırma Önerisi Formu
 • Başvuru Belgesi
 • Özgeçmiş Formu
 • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi
 • Güncel Tarihli Transkript (Not Dökümü Belgesi)
 • Tez danışmanı onaylı ders aşamasını bitirip çalışacağı tez konusunu bildiren belge

Teknik Değerlendirme Kriterleri 

 • Problem tanımı ve literatür özetinde, alana dair temel teori ve kavramlara hakimiyet
 • Araştırma yöntemlerine hakimiyet
 • Yazım kalitesi
 • Özgünlük ve alana (ve TEMA Vakfı’na) katkı potansiyeli
 • Bibliyografya kullanımı/yazımı

Değerlendirme Kriterleri 

 • Başvurular sadece e-posta yoluyla, burs@tema.org.tr adresine yapılacaktır.
 • Başvuru koşullarına göre ön elemeyi geçen adaylar, TEMA Vakfı Burs Komitesi tarafından teknik değerlendirmeye tabii tutulacaktır ve ardından yüz yüze mülakat gerçekleştirilecektir.
 • Mülakatlar, Vakfa ulaşım koşullarına göre çevrimiçi (online) veya TEMA Vakfı genel merkezinde yapılacaktır. Tercih edilen mülakat yüzyüze görüşmedir, ancak ulaşım engeli oluşabilecek durumlarında çevrimiçi (online) görüşme de yapılabilir.
 • Genel merkeze ulaşım masrafları adaylara ait olup, Vakıf tarafından karşılanmayacaktır. Sonuçlar başvuru yapanların kişisel e-postalarına iletilecektir. Başvuru süreciyle ilgili her türlü sorunuzu, lütfen burs@tema.org.tradresine e-posta yoluyla iletiniz.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.